test

Haemme määräaikaiseen työsuhteeseen projektipäällikkö toteuttamaan Kuntien digi- ja kybertuvallisuuden testaus- ja kehittämismenettely -hanketta. Hanketta hallinnoi Kankaanpään kaupunki. Työ alkaa sopimuksen mukaan mahdollisimman pian ja päättyy 31.10.2023.

Projektipäällikön tehtävää on mahdollista suorittaa pääosin etätyönä.

Hankkeessa luodaan kuntien digi- ja kyberturvallisuuden testaus- ja kehittämismenettelyä varten toimintamalli, jonka avulla kunnat voivat omatoimisesti tunnistaa digi- ja kyberturvallisuuden kannalta kriittiset palvelut ja järjestelmät, suorittaa näihin liittyen omatoimisesti penetraatiotestauksia ja auditointeja sekä laatia kehityssuunnitelmia turvallisuuden parantamiseksi. Hankkeessa järjestetään myös osallistujakuntien edustajille koulutuksia, joiden avulla testataan mahdollisten toimintamallien ja niihin kuuluvien osien soveltuvuutta kuntien toimintaympäristöön. Toimintamallista tehdään verkkosivusto, jota myös muut kunnat voivat hyödyntää.

Projektipäällikön tehtäviin kuuluu mm. hankkeen toteutusaikataulun määrittely, toimenpiteiden vaiheistuksen suunnittelu ja hankkeen läpivienti suunnitellusti. Hankkeen osaamisresurssia täydennetään ulkoisilla asiantuntijapalveluilla sekä perustamalla osallistuvien kuntien nimeämistä henkilöistä ja sidosryhmien edustajista digi- ja kyberturvallisuusryhmä. Hankkeelle perustetaan ohjausryhmä, johon nimetään edustaja jokaisesta hankkeessa mukana olevasta kunnasta. Kankaanpään kaupungin edustaja toimii ohjausryhmän puheenjohtajana ja hankkeen projektipäällikkö sihteerinä. Mukana ovat Kankaanpään kaupungin lisäksi Akaan kaupunki, Alavuden kaupunki, Eurajoen kunta, Lapuan kaupunki, Loimaan kaupunki, Seinäjoen kaupunki, Suomen Kuntaliitto ja Kyberturvallisuuskeskus.

Valittavalta henkilöltä edellytämme soveltuvaa tutkintoa ja toimialan hyvää tuntemusta. Eduksi luemme työkokemuksen ja osaamisen seuraavilta osa-alueilta: hankejohtaminen, tietohallinto, tietoturva, kyberturva ja digitalisaatio.

Palvelusuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n mukaan. Tehtäväkohtainen palkka on 3.670,00 euroa.

Tehtävässä noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa.

Tehtävää haetaan ensisijaisesti KuntaRekry -järjestelmän kautta. Paperiset hakemukset voi toimittaa Kankaanpään kaupungin kirjaamoon: Kankaanpään kaupunki, PL 36, 38701. Hakuaika päättyy maanantaina 24.1.2022 klo 15:00.

Lisätietoja

http://www.kankaanpaa.fi

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Tietohallintopäällikkö Rauli Yrjänä, p. 044 577 2252, rauli.yrjana@kankaanpaa.fi

Lisätietoja

Kankaanpään kaupunki, Hallinto ja henkilöstö

Kankaanpään kaupunki on noin 12 000 asukkaan seutukeskus Pohjois-Satakunnassa. Kankaanpää yhdistää alueen voimavarat hyvinvoinnin ja kehityksen edistämiseksi. Meiltä löydät viihtyisän asuinympäristön ja monipuoliset vapaa-ajan harrastusmahdollisuudet. Kankaanpää – äly, taide ja hyvinvointi asuvat meillä.


Osoite: Kuninkaanlähteenkatu 12, 38700 Kankaanpää
Kankaanpään kaupunki - Savuton työpaikka

Sinulle suositellut työpaikat