Projektipäällikkö ma. - Tampereen kaupunki

Projektipäällikkö ma. - Tampereen kaupunki

Tampereen kaupungin strategiassa on linjattu digitaalisten palveluiden visioksi ensisijaisesti digitaaliset palvelut vuoteen 2030 mennessä. Tämän pohjalta Tietohallintoyksikön Smart Tampere Digiohjelman strateginen tavoite on keskittyä edistämään digitaalisten palvelujen määrän sekä käytön lisäämistä ja tätä kautta edistämään myös kaupungin työtapojen uudistumista. Palveluiden ja työtapojen uudistaminen ja kehittäminen digitalisaatiota hyödyntäen vaatii luovuutta ja innovaatioita, yhteistyötä ja yhdessä tekemistä, sekä antaa mahdollisuuden uuden oppimiseen ja osaamisen kehittämiseen.
Digiohjelmaan haetaan muutosta pelkäämättömiä projektipäällikköä Kaupunkitilat 24/7 -projektiin. Tämä on ainutlaatuinen tilaisuus päästä mukaan luomaan tulevaisuuden kaupunkia ja toimia suunnannäyttäjänä. Tarjoamme vastuullisen, vaihtelevan ja itsenäisen roolin osana osaavaa tiimiä.
Tehtävä on määräaikainen ajalla 1.6.2019-31.12.2020
Projektipäälliköiden ohjauksesta vastaavat Digiohjelman ohjelmapäällikön lisäksi ICT-yhteisön asiantuntijat, palvelualueelta nimettävät asiantuntijat ja projektin ohjausryhmä.
Tehtäväkuva:
- vastaa muutosprojektin tarpeiden ja tehtävien muotoilusta ja määrittelystä digitaalisen kulunhallinnan ja tilavarausten sekä maksamisen prosessien automatisoimiseksi erilaisissa kaupunkiympäristön kohteissa.
- tekee yhteistyössä nimettyjen asiantuntijatahojen kanssa projektin toteutuksen suunnittelua ja seuraa sen etenemistä sekä tavoitteiden saavuttamista sovitun aikataulun ja laajuuden mukaisesti
- vastaa projektin resurssisuunnitelman tekemisestä ja resurssien varaamisesta, projektin tehtävien etenemisestä aikataulussa ja työmäärien seurannasta
- vastaa osaltaan myös projektin aikaisten muutostarpeiden hallinnasta
- toimii yhteistyössä eri sidosryhmien ja muiden projektipäälliköiden kanssa
- työskentelee teknisen työryhmän vetäjänä ja raportoi projektin (ml. teknisten tehtävien) etenemisestä projektin ohjausryhmälle
Kelpoisuusvaatimuksena tehtäviin on soveltuva korkeakoulututkinto tai vastaava aiempi opistotason tutkinto.
Eduksi katsotaan aikaisempi kokemus projektihallinnasta sekä kokemusta tai osaamista kiinteistöjärjestelmien kokonaisuudesta. Tehtävän hoito edellyttää kykyä itsenäiseen työskentelyyn, hyviä viestintä ja kommunikointitaitoja huomioiden erityyppiset kohderyhmät, analyyttistä, ratkaisuhakuista ja paineensietokykyistä työskentelytapaa.
Aiemmin tehtävää hakeneet otetaan haussa huomioon.
Lisätietoja tehtävästä antaa:  Ohjelmapäällikkö Mia Vaelma, puh. 040 800 4634, mia.vaelma@tampere.fi 12.7.2019 asti ja ICT-kehityspäällikkö Sami salmi puh. 050 599 9710
Palkkaus ja muut ehdot määräytyvät yleisen kunnallisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) mukaan.
 
Tampereen kaupungin työntekijänä sinulla on oikeus ison organisaation etuihin, kuten työterveyshuoltoon ja vakuutuskassan etuuksiin. Kaupunki myös tarjoaa mahdollisuuden harrastaa liikuntaa ja kulttuuria etusetelin avulla. Näiden lisäksi tarjoamme hyvät koulutusmahdollisuudet monialaiseen ja ammatilliseen yhteistyöhön ja kehittämiseen.
Hakuaika päättyy 31.7.2019.
Sähköisten hakemusten tulee olla perillä klo 23.59 ja postitse saapuvien hakemusten klo 15.00 mennessä. Myöhässä saapuneita hakemuksia ei voida ottaa haussa huomioon.
 
Hakijoiden toivotaan jättävän hakemuksensa sähköiseen IMURI -rekrytointijärjestelmään, mutta hakemuksen voi lähettää myös postitse osoitteeseen Tampereen kaupunki, Kirjaamo, PL 487, 33101 Tampere. Imuri - rekrytointijärjestelmässä on huoltokatko 8.6. ja 11.6. Voit lähettää hakemuksen tänä aikana myös shäköpostitse rekrytointi@tampere.fi
 
Kirjekuoreen ja hakemukseen on merkittävä haettavan tehtävän nimike ja viitekoodi.
IMURIn käyttöohjeet löytyvät sivulta www.tampere.fi/tyo/avoimettyopaikat/imuri ja lisätietoa hakemisesta saat TampereRekrystä, puh. 040 806 3184.  Tampereen kaupunki on savuton työpaikka.
 

Lisätietoja

https://www.tampere.fi/tyo/tyonhakijalle/avoimet-tyopaikat.html

  • Tietohallintoyksikkö/Digiohjelma
  • Työpaikka
  • tre-1-281-19
  • 5.7.2019 - 31.7.2019 23:59
  • TamperePirkanmaa

Tietohallintoyksikkö/Digiohjelma
Osoite: Tampere

Tampere tunnetaan rohkeudestaan uudistua. Ei ole sattumaa, että Tampere on vuodesta toiseen Suomen toivotuin asuinpaikka, halutuin opiskelukaupunki ja suosituin matkailukohde. Täällä on maan pysyvimmät työntekijät, korkein teknologia alan osaaminen sekä vahva innovaatiokyky. Tampereen kaupunki haluaa olla entistä enemmän uuden liiketoiminnan mahdollistaja ja kumppani yrityksille.
Tampereen kaupunki on myös monien mahdollisuuksien työnantaja. Yhteensä kaupungin palveluksessa on noin 15 000 työntekijää noin 900 ammattinimikkeellä

Tutustu työnantajaan