Projektipäällikkö/Paikkatieto - Tampereen kaupunki

Paikkatieto on palveluyksikkö, joka palvelee koko kaupunkiympäristön palvelualuetta. Tehtävänämme on paikkatietojen hallinta sekä tiedonhallinnan ja digitalisaation kehittäminen maankäytön kokonaisprosessissa.

Etsimme kokemusta omaavaa projektipäällikköä maankäytön prosessiin liittyviin kehittämistehtäviin. Työsuhde on määräaikainen ajalla 2.1.2020-31.12.2021.

MAD-projekti eli maankäytön prosessin digitalisaatio-projekti koskee kaupunkiympäristön suunnittelun, rakennuttamisen ja kunnossapidon toimintoja. MAD-projektissa digitalisaatio ymmärretään ennen muuta prosessien ja työtapojen kehittämiseksi, ja teknologia kehittämisen mahdollistajaksi ja välineeksi.

MAD jakautuu useaan erilliseen osaprojektiin. Nyt etsimämme projektipäällikkö vastaa ensisijaisesti yhden keskeisen osaprojektin toteutuksesta. Osaprojekti koskee valittujen maankäytön prosessin osien kehittämistä, ja yhtenä mahdollisena keinona on prosessien tukeminen toiminnanohjausratkaisun avulla. Osaprojekti on sisällöltään laaja ja vaikutuksiltaan merkittävä.

Tehtävässään projektipäällikkö vastaa osaprojektin keston ajan sille asetettavien tavoitteiden toteutumisen johtamisesta, sekä osaltaan projektin konkreettisesta toteuttamisesta projektisuunnitelman ja kaupungin projektiohjeistuksen mukaisesti.

Projektipäällikkö vastaa myös osaprojektin 1. konkreettisten tavoitteiden muotoilusta yhdessä ohjausryhmän kanssa, 2. sisällön kehittämisestä ja jäsentämisestä, 3. käytännön toteutussuunnitelman tekemisestä ja toteutuksen koordinoinnista, 4. viestinnästä ja yhteistyöstä organisaatiomme asiantuntijoiden ja ulkoisten palveluntuottajien tai yhteistyökumppanien kanssa, sekä 5. osaprojektin hallinnosta, taloushallinnosta, seurannasta ja raportoinnista kaupungin ohjeiden mukaisesti. Lisäksi projektipäällikkö osallistuu projektin tuotosten jalkauttamiseen ja arviointiin, sekä mahdollisen jatkoprojektin suunnitteluun.

Tehtävään voidaan sisällyttää erikseen sovittavalla tavalla myös muita MAD-kokonaisuuteen kuuluvia tehtäviä.

Voit olla etsimämme henkilö, jos sinulla on kykyä tulokselliseen toiminnan suunnitteluun, kehittämiseen ja organisointiin. Osaat hyödyntää erilaisia projektinhallintamenetelmiä ja käsissäsi vielä hahmollaan olevat kehitysideat muuttuvat selkeiksi ja toteuttamiskelpoisiksi työpaketeiksi. Valmiutesi omaksua uusia asioita ovat hyvät. Olet oma-aloitteinen, ja lähdet rohkeasti tutustumaan organisaatiomme asiantuntijoiden työhön ja kehittämään sitä yhdessä heidän kanssaan. Sinulla on vahvat vuorovaikutustaidot ja kokemusta sidosryhmäyhteistyöstä. Pystyt suunnittelemaan ja johtamaan onnistuneesti vaativankin kehittämisprojektin maaliin saakka.

Hakijalta edellytämme soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa ja kokemusta kehittämis- ja/tai projektitehtävistä.

Työtehtävissä tarvitaan suomen kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa.

Arvostamme myös: kaupunkiympäristön suunnittelun, rakennuttamisen ja kunnossapidon prosessien tuntemusta,
kokemusta vastaavien projektien toteuttamisesta, ICT-osaamista ja/tai kokemusta tietojärjestelmien hankinta- tai käyttöönottoprojekteista ja englannin kielen taitoa.

Tehtävä sijoittuu kaupunkiympäristön palvelualueelle paikkatieto-yksikköön. Yksikön tehtäviin kuuluvat mm. paikkatietojen hallinta ja digitalisaation edistäminen maankäytön kokonaisprosessissa.

Projektipäällikön työsuhde on määräaikainen. Määräaikaisuuden peruste on projektiluonteinen työ.
Työ alkaa 1.1.2020 tai sopimuksen mukaan ja päättyy 31.12.2021.

Työaikamuoto on toimistotyöaika 36,75 h/vko. Työehtosopimus on KVTES. Tehtävässä noudatetaan 6 kk koeaikaa.

Tehtävää aiemmin hakeneet huomioidaan haussa.

Työpaikka sijaitsee Tampereen ydinkeskustassa.

Lisätietoja tehtävästä antavat: kaupungingeodeetti Anna Mustajoki, puh. 040 806 3566 ja projektipäällikkö Marja Uusivuori puh. 040 806 3101.

Hakuaika päättyy 16.12.2019.

Sähköisten hakemusten tulee olla perillä klo 23.59 ja postitse saapuvien hakemusten klo 15.00 mennessä. Myöhässä saapuneita hakemuksia ei voida ottaa haussa huomioon.
Lisätietoa hakemisesta saat TampereRekrystä puh. 040 806 3184.

Tampereen kaupunki on savuton työpaikka.

Lisätietoja

http://www.tampere.fi

Tutustu työnantajaan

Lisätietoja tehtävästä antavat: kaupungingeodeetti Anna Mustajoki, puh. 040 806 3566 ja projektipäällikkö Marja Uusivuori puh. 040 806 3101.

Kaupunkiympäristön palvelualue/Paikkatieto
Osoite: PL 487, 33101 Tampere

Tampereen kaupunki on Pirkanmaan suurin työnantaja. Rakennamme yhdessä Tampereen kaupunkia noin 14 500 työntekijän voimin. Työmme on merkityksellistä ja yhteiskunnallisesti arvokasta, työtä kaupunkilaisten hyväksi.

Kaupungin tekemisessä näkyy kumppanuus- ja kehittämiskulttuuri, jossa johtaminen on mahdollistavaa, henkilöstö kehittää ja yhteisöllisyys on vahvaa. Osallistumme vuosittain Vastuullinen Kesäduuni -kampanjaan ja olemme sitoutuneet toteuttamaan sen periaatteita jokapäiväisessä työssämme ympäri vuoden. Kampanjan ja kaupungin periaatteita ovat muun muassa hyvä hakijakokemus sekä oikeudenmukaisuus ja tasapuolisuus.

Menestyäkseen kaupunki tarvitsee joukkoonsa parhaat osaajat. Tule osaksi moniammatillista ja asiantuntevaa henkilöstöämme!