test
Projektipäällikkö / Paikkatieto - Tampereen kaupunki

Paikkatietoyksikkö ylläpitää ja kehittää Tampereen kaupungin paikkatietoinfrastruktuuria. Tehtävänämme on mm. tiedonhallinnan ja digitalisaation edistäminen kaupunkiympäristön palvelualueella. Paikkatietoyksikkö palvelee sisäisenä palvelu- ja kehitysyksikkönä kaupunkiympäristön palvelualueen yksiköitä ja edistää älykkään ja kestävän kaupunkikehityksen toteutumista Tampereella.

Haemme Toiminnanohjaus-projektin projektipäällikköä määräaikaiseen työsuhteeseen 1.2.2022 - 31.12.2024.

Toiminnanohjaus-projektin aiheena on toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto erikseen nimetyissä kaupunkiympäristön palvelualueen yksiköissä. Toiminnanohjausjärjestelmä otetaan käyttöön mm. työnkulkujen, projektien ja niihin liittyvien henkilöresurssien hallintaan. Usein toiminnanohjaukseen sisältyvä taloushallinnon ja henkilöstöhallinnon toiminnallisuudet on rajattu projektin ulkopuolelle. Yksiköiden prosessien kehittämistä tehdään niiltä osin, kuin järjestelmän käyttöönotto sitä edellyttää.

Projektipäällikkö toimii Toiminnanohjaus-projektin projektipäällikkönä ja vastaa projektin keston ajan sille asetettujen tavoitteiden toteutumisen johtamisesta ja konkreettisesta toteuttamisesta projektisuunnitelman ja kaupungin projektiohjeistuksen mukaisesti. Projektipäällikön työtä ohjaa projektille asetettava ohjausryhmä. Projektipäällikkö vastaa projektin toteutuksen suunnittelusta, koordinoinnista, hallinnosta ja osaltaan myös sen konkreettisesta toteuttamisesta yhteistyössä yksiköiden ja ulkoisten järjestelmätoimittajan ja/tai konsulttien kanssa.

Projektipäällikön tehtävässä painopiste on kokonaisuuden hallinnassa, edistämisessä ja koordinoinnissa. Työ pitää sisällään myös aktiivista yhteistyötä yksiköiden kanssa ja eräänlaisen tulkin roolissa toimimista yksiköiden ja järjestelmätoimittajan tai konsulttien välillä. Työskentelyote vaatii vahvaa kykyä kokonaisuuksien hallintaan, organisointikykyä ja taitoa projektien onnistuneeseen toteuttamiseen. Kaupunkiympäristö-toimialan tuntemus, ketterien kehittämismenetelmien ja välineiden tunteminen sekä prosessien mallintamisen periaatteiden osaaminen auttavat myös tehtävässä onnistumisessa. Lisäksi projektipäällikkö tarvitsee hyvää osaamista tavallisempien sähköisten järjestelmien ja työkalujen käyttöön, hyviä vuorovaikutustaitoja sekä kykyä toimia joustavasti ja oma-aloitteisesti.

Kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja riittävä projektijohtamisen osaaminen. Lisäksi edellytetään hyvää suullista ja kirjallista suomen kielen taitoa ja riittävää englannin kielen taitoa.

Eduksi katsotaan kokemus projektien johtamisesta.

Lisätietoja tehtävästä antavat projektipäällikkö Marja Uusivuori, sähköpostitse etunimi.sukunimi(at) tampere.fi tai puh. 040 806 3101 ja kaupungingeodeetti Anna Mustajoki, sähköpostitse etunimi.sukunimi(at) tampere.fi tai puh. 040 806 3566.

Hakuaika päättyy 21.1.2022.

Tehtäviä haetaan Kuntarekryssä Hae työpaikkaa -painikkeesta. Ohjeita hakemiseen löydät https://www.tampere.fi/tyo-ja-yrittaminen/meille-toihin.html.

Sähköisten hakemusten tulee olla perillä klo 23.59 ja postitse saapuvien hakemusten klo 15.00 mennessä. Myöhässä saapuneita hakemuksia ei voida ottaa haussa huomioon.

Lisätietoa hakemisesta saat Monetra Pirkanmaan rekrytointipalveluista, puh. 040 806 3184, rekrytointi.pirkanmaa(at)monetra.fi

On vain yksi Tampere, mutta monta syytä tulla ja jäädä. Tampereen tavoitteena on olla korkean osaamisen kaupunki, arjen ykkönen ja vetovoimainen elämyskaupunki. Olemme kompaktin kokoinen kaupunki, jossa tykätään työskennellä, asua ja opiskella. Tehtävämme on varmistaa, että palvelut ovat sujuvia, liikkuminen helppoa ja vapaa-ajan mahdollisuudet monipuolisia. Tarjoamme sinulle Tampereen kaupungilla vakaan työpaikan vastuullisessa ympäristössä sekä monipuoliset työsuhde-edut. Tule osaksi monialaista
osaajajoukkoamme tekemään yhteiskunnallisesti merkittävää työtä kaupunkilaisten hyväksi. Tule Tampereen tekijäksi!

Tampereen kaupunki on savuton työpaikka.

Lisätietoja

http://www.tampere.fi

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Lisätietoja tehtävästä antavat projektipäällikkö Marja Uusivuori, sähköpostitse etunimi.sukunimi(at) tampere.fi tai puh. 040 806 3101 ja kaupungingeodeetti Anna Mustajoki, sähköpostitse etunimi.sukunimi(at) tampere.fi tai puh. 040 806 3566.

Lisätietoja

Tampereen kaupunki, Kaupunkiympäristön palvelualue, Paikkatieto

Tampereen kaupunki on Pirkanmaan suurin työnantaja. Rakennamme yhdessä Tampereen kaupunkia noin 14 500 työntekijän voimin. Työmme on merkityksellistä ja yhteiskunnallisesti arvokasta, työtä kaupunkilaisten hyväksi.

Kaupungin tekemisessä näkyy kumppanuus- ja kehittämiskulttuuri, jossa johtaminen on mahdollistavaa, henkilöstö kehittää ja yhteisöllisyys on vahvaa. Osallistumme vuosittain Vastuullinen Kesäduuni -kampanjaan ja olemme sitoutuneet toteuttamaan sen periaatteita jokapäiväisessä työssämme ympäri vuoden. Kampanjan ja kaupungin periaatteita ovat muun muassa hyvä hakijakokemus sekä oikeudenmukaisuus ja tasapuolisuus.

Menestyäkseen kaupunki tarvitsee joukkoonsa parhaat osaajat. Tule osaksi moniammatillista ja asiantuntevaa henkilöstöämme!


Osoite: PL 487, 33101 Tampere
Tampereen kaupunki - Savuton työpaikka Tampereen kaupunki - Vastuullinen kesätyönantaja Tampereen kaupunki - Vastuullinen työnantaja

Sinulle suositellut työpaikat