Projektipäällikkö ReissuEllu -hankkeelle - Etelä-Savon Koulutus Oy

ReissuEllu - hyvinvointia kehittävä liikkuva oppimisympäristö hankekokonaisuus sisältää ESR-rahoitteisen kehittämishankkeen ja rinnakkaisen EAKR-hankkeen auto- ja laiteinvestointeihin.
Hankkeessa rakennetaan uudenlainen terveyttä ja hyvinvointia kehittävä pyörillä liikkuva oppimisympäristö, joka liikkuu Mikkelin ja Pieksämäen seudulla tuottaen hyvinvointia tukevia palveluja yhteistyössä Esedun, Essoten, järjestöjen sekä yritysten kanssa. ESR-hankkeen toteuttajina ovat Esedun lisäksi yhteistyökumppanit Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalan kuntayhtymä Essote ja Mikkelin kehitysyhtiö Miksei.

Projektipäällikkö vastaa hankeparin toimenpiteiden toteutuksesta ja yhteishankkeen hallinnoinnista, investointihankkeen hankintaprosessista sekä osallistuu ReissuEllun käytön pilotointivaiheeseen koordinoijana.
Projektipäälliköllä on kokonaisvastuu hankkeiden sisällön ja budjetin toteutumisesta.

Tehtävään vaaditaan soveltuva korkeakoulututkinto.
Projektipäälliköltä edellytetään sosiaali- ja terveysalan, erityisesti hyvinvointiteknologian tuntemusta, kokemusta vaativien kehittämishankkeiden läpiviennistä ja kokemusta EU-hankkeiden hallinnoinnista. Työkokemus ammatillisesta koulutuksen parista sekä hankinta-asiantuntemus katsotaan hakijalle eduksi.

Tehtävä on määräaikainen, 31.7.2021 saakka

Lisätietoja antaa hankepäällikkö Kati Torniainen p. 040 5757743, kati.torniainen@esedu.fi

Etelä-Savon Koulutus Oy
Osoite: Mikkeli

Etelä-Savon Koulutus Oy:n ylläpitämä Etelä-Savon ammattiopisto on maakunnallinen monialainen ammatillinen oppilaitos, joka järjestää ammatillista perus-, jatko- ja täydennyskoulutusta nuorille sekä aikuisille. Vakituiset toimipisteet sijaitsevat Mikkelissä ja Pieksämäellä. Etelä-Savon ammattiopistossa opiskelijoita on n. 3500 opiskelijaa ja henkilöstömäärä on noin 330.
Esedu on savuton oppilaitos.

Tutustu työnantajaan