Projektipäällikkö /Työllisyys- ja kasvupalvelut - Tampereen kaupunki

Tampereen kaupungin työllisyys- ja kasvupalvelut ovat osa elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualuetta. Tuotamme tavoitteellisia, yksilöllisiä ja työelämälähtöisiä kumppanuuteen perustuvia palveluita työnhakija- ja yritysasiakkaille. Tavoitteenamme on kehittää työnhakijoiden osaamista ja työelämätaitoja sekä edistää työnantajien osaavan työvoiman saatavuutta Tampereella ja Pirkanmaalla. Lisäksi koordinoimme Tampereen kaupungin maahanmuuttotyötä sekä kansainvälisten osaajien houkutteluun liittyviä yrityspalveluita. Kasvupalvelukokonaisuuteen kuuluu myös Tampereen kaupungin yritys- ja työnantajapalvelujen järjestäminen ja kehittäminen.

Haemme määräaikaista projektipäällikköä ajalle 11.1.2021-30.6.2023. Projektipäällikkö vastaa työllisyys- ja kasvupalvelujen digitaaliset ratkaisut osaavan työvoiman saatavuuden ja kohtaannon edistämiseksi -projektikokonaisuudesta, jonka tarkoituksena on selvittää osaavan työvoiman saatavuuden ja kohtaannon teemoihin kytkeytyvien paikallisten digitaalisten ratkaisujen tarve osana kansallista kehittämistä (erityisesti Työmarkkinatori).

Projektipäällikkö osallistuu työmarkkinatorin alueellisten, asiakkaille kohdennettujen avointen palvelu- ja teemasisältöjen pilotointiin ja valmistelee työmarkkinatorin asiakkuudenhallintaan (ns. virkailijanäkymä) paikallisesti liitettävien tietojärjestelmien rakentamista yhteistyössä KEHA-keskuksen sekä kaupungin tietohallintoyksikön ja palvelualueen toimijoiden kesken.

Projektipäällikön tehtäviin kuuluu projektin johtaminen, taloussuunnittelu- ja raportointi mm. projektisalkkutyöskentely. Hän vastaa työllisyys- ja kasvupalvelujen tietoarkkitehtuurityön kehittämisestä ja osallistuu Tiedolla työelämään -hankkeeseen yhteistyössä kaupungin tietohallintoyksikön kanssa. Tehtävä sisältää sidosryhmäyhteistyötä niin paikallisella, alueellisella kuin valtakunnallisellakin tasolla. Lisäksi tehtävään kuuluu verkostoyhteistyötä, markkinointia ja viestintää.

Kelpoisuusvaatimuksena on tehtävään soveltuva korkeakoulututkinto. Tehtävä edellyttää kokemusta asiakasrajapinnassa tapahtuvasta palveluiden kehittämisestä, projektiluonteisista työtehtävistä sekä vahvaa verkostotyöosaamista.

Eduksi luetaan kyky hahmottaa laajoja asiakokonaisuuksia ja kokemusta digitaalisten palveluiden kehittämisestä. Tehtävässä tarvitaan itsenäistä, kehittämisorientoitunutta ja itseohjautuvaa työotetta sekä vahvaa yhteistyökykyä. Tehtävä edellyttää hyvää suomen ja englannin kielen taitoa.

Tehtävää aiemmin hakeneet otetaan haussa huomioon.

Hakuaika päättyy 11.12.2020. Lisätietoja tehtävästä antaa kehityspäällikkö Janne Taiponen, puh. 040 484 6973, sähköposti etunimi.sukunimi@tampere.fi.

Hakemuksia koskeviin tiedusteluihin vastaa rekrytointipalvelut, puh. 040 806 3184.
Sisäisessä haussa olevia työpaikkoja voi hakea ainoastaan hakuaikana Tampereen kaupungin virka-/työsuhteessa oleva henkilö. Hakuaika päättyy viimeisenä hakupäivänä klo 23.59. Pyydämme ystävällisesti huomioimaan, että myöhästyneitä hakemuksia ei voida ottaa haussa huomioon.

Tampereen kaupunki on savuton työpaikka.

Lisätietoja

http://www.tampere.fi/tyo-ja-yrittaminen/meille-toihin

Tutustu työnantajaan

Lisätietoja tehtävästä antaa kehityspäällikkö Janne Taiponen, puh. 040 484 6973 , etunimi.sukunimi@tampere.fi

Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualue / Työllisyys- ja kasvupalvelut
Osoite: 33101 Tampere

Tampereen kaupunki on Pirkanmaan suurin työnantaja. Rakennamme yhdessä Tampereen kaupunkia noin 14 500 työntekijän voimin. Työmme on merkityksellistä ja yhteiskunnallisesti arvokasta, työtä kaupunkilaisten hyväksi.

Kaupungin tekemisessä näkyy kumppanuus- ja kehittämiskulttuuri, jossa johtaminen on mahdollistavaa, henkilöstö kehittää ja yhteisöllisyys on vahvaa. Osallistumme vuosittain Vastuullinen Kesäduuni -kampanjaan ja olemme sitoutuneet toteuttamaan sen periaatteita jokapäiväisessä työssämme ympäri vuoden. Kampanjan ja kaupungin periaatteita ovat muun muassa hyvä hakijakokemus sekä oikeudenmukaisuus ja tasapuolisuus.

Menestyäkseen kaupunki tarvitsee joukkoonsa parhaat osaajat. Tule osaksi moniammatillista ja asiantuntevaa henkilöstöämme!

Tampereen kaupunki - Savuton työpaikka