Projektipäällikkö Visit Jyväskylään - Jyväskylän kaupunki

Lakeland - Jyväskylä Region on kolmivuotinen, kansainvälisen matkailun edistämiseen keskittyvä hankekokonaisuus, johon on sitoutunut Keski-Suomen 21 kuntaa, kansainvälistä liiketoimintaa tavoittelevat matkailuyritykset sekä muut alueen viralliset matkailutahot.

Visit Jyväskylä on Jyväskylän kaupungin alainen palveluyksikkö ja alueen virallinen matkailutaho, joka vastaa Jyväskylän seudun (Jyväskylän, Laukaan, Muuramen, Uuraisten, Hankasalmen, Petäjäveden, Toivakan, Joutsan ja Äänekosken) matkailumarkkinoinnista ja -neuvonnasta. Visit Jyväskylä kuuluu Jyväskylän kaupungin elinkeino- ja työllisyyspalvelualueelle. Visit Jyväskylän tehtävänä on markkinoida aluetta matkailu- ja tapahtumaseutuna, vahvistaa Jyväskylän seudun yleistä vetovoimaa ja elinkeinoelämää sekä lisätä Jyväskylän alueelle suuntautuvaa matkailua. Aluetta markkinoidaan ja toimintaa kehitetään tiiviissä yhteistyössä matkailutoimijoiden kanssa ja valtakunnallisia kumppanuuksia hyödyntäen. Matkailumarkkinointi vastaa alueen yhteismarkkinoinnin koordinoinnista ja toteutuksesta, Visit Jyväskylän sähköisten kanavien sisältökokonaisuuksista ja kehittämisestä, painotuotteista, kampanjoista, messuista sekä kumppanuuksien rakentamisesta ja alueen verkostoyhteistyöstä.
Vuonna 2020 käynnissä olevassa matkailustrategiatyössä rakennetaan myös organisoitumismallia alueen tulevaan matkailutyöhön. Sekä Lakeland -hanke että Visit Jyväskylä on vahvasti mukana tässä työssä.

Nykyisen projektipäällikkömme siirtyessä uusiin tehtäviin haemme Lakeland - Jyväskylä Region -hankekokonaisuuteen PROJEKTIPÄÄLLIKKÖÄ määräaikaiseen työsuhteeseen ajalle 4.1. - 31.12.2021.

Projektipäällikön tehtävänä on vauhdittaa Keski-Suomen matkailun kansainvälistymistä hankesuunnitelman mukaisesti sekä käynnissä oleva matkailualan murros huomioiden. Projektipäällikkö vastaa hankesuunnitelman mukaisten toimenpidekokonaisuuksien toteutumisesta ja hankehallinnosta. Toimenpidekokonaisuuksiin kuuluvat 1. uuden markkinointimallin kehitys, 2. Alueen avoimet valmennustilaisuudet, 3. Brändityö ja kansainvälisen toiminnan kehittäminen, 4. Digitaalisuuden kehittäminen ja 5. Verkostoituminen. Hän suunnittelee ja järjestää alueen avoimet verkostoitumis- ja työpajatilaisuudet yhdessä projektikoordinaattorin kanssa. Projektipäällikkö ja -koordinaattori osallistuvat ulkomaisiin workshop- ja muihin tapahtumiin. He sopivat tasapuolisesti näiden hoidosta. Lisäksi projektipäällikkö toimii varahenkilönä ulkomaisten ryhmien emännöinnissä/isännöinnissä. Projektipäällikkö vastaa hankebudjetista, hankehallinnon hyvästä toteutuksesta ja ajantasaisesta raportoinnista. Työ pitää sisällään satunnaisia viikonlopputöitä.

Tehtävän kelpoisuusehtona on alalle soveltuva korkeakoulututkinto. Odotamme projektipäälliköltä kansainvälisen matkailualan tuntemusta, monipuolista myynti-, markkinointi- ja budjetointiosaamista sekä kokemusta hankehallinnoinnista ja -raportoinnista. Tehtävässä menestyminen edellyttää myös hyviä matkailualan verkostoja ja sosiaalisia taitoja, sujuvaa suomen ja englannin kielitaitoa, matkustusvalmiutta (matkustusrajoitukset huomioiden) sekä kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja päätöksentekoon. Saksan kielitaito katsotaan eduksi.

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti (KVTES).

Tehtävä alkaa 4.1.2021 tai sopimuksen mukaan. Tehtävässä on koeaika.

Haastattelut pyritään järjestämään 9.11.2020. Haastateltaviin ollaan yhteydessä henkilökohtaisesti.

Jyväskylän kaupunki on savuton työpaikka.

Lisätietoja

http://www.jyvaskyla.fi
http://visitjyvaskyla.fi/

Tutustu työnantajaan

Matkailujohtaja Susanne Rasmus, puh. 0400 885 786 tai susanne.rasmus@jyvaskyla.fi (kyselyt tehtävää koskien
puhelimitse ti 20.10. alkaen)

Visit Jyväskylä
Osoite: 40100 Jyväskylä

Jyväskylän kaupungissa on avoin ja keskusteleva työkulttuuri. Meitä on noin 7000 työntekijää. Peruspilareitamme ovat yhteistyökyky ja rohkeus sekä sivistys ja suvaitsevaisuus. Haluamme olla jatkuvassa liikkeessä, jalat vahvasti maassa ja katse rohkeasti maailmalla. Jyväskylä on älyn ja sydämen sivistyksen keskus. Toimimme tavoitteellisesti ja tartumme asioihin - hyväntuulisesti ja innostavasti.

Jyväskylän kaupunki - Savuton työpaikka