Projektipäällikön ja ohjaajan tehtävät - Kajaanin kaupunki

Määräaikainen projektipäällikön ja ohjaajan tehtävät ajalle 1.5.2021 - 31.5.2023.

Kainuun ammattiopisto on mukana tukemassa työllisyyden kuntakokeilua osana jatkuvan oppimisen uudistusta. Jatkuvan oppimisen uudistamisella vastataan tarpeeseen kehittää ja uudistaa osaamista elämän ja työuran erivaiheissa. Kainuun ammattiopistossa käynnistyy 30.6.2023 saakka kestävä kehittämiskokonaisuus, mikä kohdentuu erityisen tuen ja ohjauksen parissa oleviin työttömiin työnhakijoihin. Kehittämiskokonaisuuden toteuttamiseen ja tavoitteiden saavuttamiseen tullaan Kainuun ammattiopistolle palkkaamaan kaksi päätoimista henkilöä, joiden keskeisenä tehtävänä on jalkautuva asiakasohjaus. Kehittämistoimien tavoitteena on jalkautuvan ohjauksen keinoin tavoittaa kuntakokeilun kohderyhmän henkilöt ja saattaa heidät tarvittavan ohjauksen ja sitä kautta ammatillisen koulutuksen pariin. Lisäksi keskeisenä tavoitteena on työllistyminen ja työllisyysasteen nostaminen Kainuussa.

Projektipäällikön tehtäviin kuuluu hankkeen johtaminen ja toteuttaminen hankesuunnitelman mukaisesti sekä jalkautuvan ohjaustyö ohjaajan työparina. Ohjaajan tehtäviin kuuluu jalkautuvan ohjauksen keinoin tavoittaa kuntakokeilun kohderyhmän henkilöt ja saattaa heidät tarvittavan ohjauksen ja sitä kautta ammatillisen koulutuksen pariin.

Edellytämme projektipäälliköltä soveltuvaa korkeakoulututkintoa, ammatillisen koulutuksen ja työllisyyden hoidon tuntemusta. Lisäksi edellytetään kykyä johtaa hanketta sen tavoitteiden sekä rahoituspäätöksen ja hankesuunnitelman mukaisesti.
Ohjaajalta edellytämme tehtävään soveltuvaa koulutusta, työllisyyden hoidon tuntemusta ja kokemusta verkostoyhteistyöstä.

Tehtävissä tarvitaan vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja, rohkeutta sekä innostusta tehdä ja luoda yhdessä uudenlaista toimintamallia. Kokemus erityisopetuksesta ja opinto-ohjauksesta sekä työskentelystä maahanmuuttajien kanssa katsotaan eduksi

Tehtävään valitun on esitettävä nähtäväksi lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote ja huumausainetesti. Tehtävässä on kuuden kuukauden koeaika.

Tehtävään haetaan ensisijaisesti www.kuntarekry.fi kautta. Kirjalliset hakemukset lähetetään osoitteella Kajaanin kaupunki, Kirjaamo, PL 133, 87101 Kajaani. Ilmoita hakemukseen hakemasi tehtävää. Hakuaika päättyy 11.4.2021 klo 18.

Lisätietoja

http://www.kao.fi

Tutustu työnantajaan

Kehittämispäällikkö Anu Kuosmanen, anu.kuosmanen@kao.fi, puh: 044-7970828

Koulutusliikelaitos, Kainuun ammattiopisto
Osoite: Opintie 3, oppi 4, 87100 Kajaani

Kajaani on 37 000 asukkaan maakuntakeskus Kainuussa. Kajaanissa arki on sujuvaa ja elinkeinoelämä monipuolista. Osaamista löytyy arjen palveluista kansainväliseen huipputasoon.

Kajaanin kaupungin ylläpitämä koulutusliikelaitos vastaa ammatillisesta koulutuksesta Kainuussa ja Kuusamossa sekä lukiokoulutuksesta Kajaanissa. Koulutusliikelaitoksessa opiskelee ammatillisessa koulutuksessa vuosittain noin 3000 nuorta ja aikuista ja Kajaanin lukiossa 600 nuorta. Työntekijöitä on yli 300 henkilöä.

Sinulle suositellut työpaikat