Skip to main content
test
Projektisuunnittelija - Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä

Haluaisimme sinut rakentamaan kanssamme paremminvoivaa Pohjois-Savoa!

Paremminvoivassa Pohjois-Savossa hyvinvointi on jokaisen perusoikeus. Paremminvointialueella ihmiset kohdataan yksilöinä ja asioita ratkaistaan yhdessä. Kun ihmisten tarpeet ja maailma muuttuvat, uusia asioita kohdataan ja kokeillaan rohkeasti.

Tarvitsemme Kestävää hyvinvointia Pohjois-Savoon-hankkeeseen projektisuunnittelijaa ajalle 1.8. - 31.12.2022

Tehtävä kohdentuu työikäisten mielenterveys- ja päihdehäiriöiden hoitopolkukokonaisuuksien selvitystyöhön ja suunnitteluun. Projektisuunnittelija kartoittaa työikäisille tarkoitettujen matalan kynnyksen mielenterveys- ja päihdepalveluita, niiden haasteita, hyviä käytänteitä sekä palveluketjujen saumattomuutta. Projektisuunnittelija selvittää työikäisten mielenterveys- ja päihdepalvelujen hoidon tarpeen arviointien toteutumismalleja sekä perustasolle annettavan tuen toimintamalleja Pohjois-Savon alueella. Lisäksi projektisuunnittelijan tehtäviin kuuluu Kuopion selviämishoitoaseman alustava suunnittelu.

Tehtävässä selvitetään alueellisia erityistarpeita ja palveluita, sekä huomioidaan yleisiä ajankohtaisia haasteita. Projektisuunnittelija kartoittaa konsultaatiokäytänteet ja verkostoituu eri palveluiden kanssa pyrkien muodostamaan kuvaa toimintatavoista, yhteistyöstä ja rajapinnoista.

Projektisuunnittelija vastaa edellä kuvatusta tehtäväkokonaisuudesta Pohjois-Savon hyvinvointialueella vuoden 2022 aikana. Syksyllä laaditaan hankesuunnitelma vuosien 2023-2025 konkreettisille toimenpiteille käyttöönoton toteuttamiseksi. Projektisuunnittelija osallistuu hankesuunnitelman kirjoittamiseen työryhmän jäsenenä. Sosiaali- ja terveysministeriön päätettyä valtionavustuksen määrästä pyrimme mahdollisuuksien mukaan jatkamaan työsopimusta hankkeelle.

Edellytämme tehtävän hoitoon soveltuvaa korkeakoulututkintoa ja kokemusta mielenterveys- ja päihdetyöstä työikäisten parissa. Eduksi katsotaan aikaisempi kehittämiskokemus.
Tehtävä edellyttää kokonaisuuksien hallintaa, itsenäistä työotetta ja verkostotyöskentelyn taitoja. Hyvät viestintä- ja vuorovaikutustaidot ovat tärkeitä työssä menestymiselle.

Sinulla on nyt mahdollisuus olla mukana historiallisessa muutoksessa vaikuttamassa siihen, miltä sosiaali- ja terveyspalvelumme näyttävät tulevaisuudessa hyvinvointialueella ja olla rakentamassa meille kaikille yhteistä paremminvoivaa Pohjois-Savoa.

Tehtävä kuuluu Kestävää hyvinvointia Pohjois-Savoon-hankkeeseen. Tätä osa kokonaisuutta hallinnoidaan ja koordinoidaan Ylä-Savon SOTE kuntayhtymästä. Työpisteesi sijainnista keskustellaan ja sovitaan yhdessä. Saat tukea työhösi tehtäväkokonaisuuteen liittyvästä tiimistä ja hankepäälliköltä. Työ saattaa vaatia liikkumista Pohjois-Savon hyvinvointialueella.

Työaikamuoto on yleistyöaika ja tehtävässä noudatetaan koeaikaa.
Noudatamme Ylä-Savon SOTE kuntayhtymässä tartuntatautilain 48 § ja 48 a §:n säännöksiä ja suositamme kaikille asiakas-/potilastehtävissä työskenteleville työntekijöillemme niiden mukaista rokotussuojaa.

Haastattelut toteutetaan 28.6.2022.

Lisätietoja

http://www.ylasavonsote.fi

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Lisätietoja tehtävästä antavat ensisijaisesti sähköpostilla mielenterveys- ja päihdepalvelujen päällikkö Paula Jormanainen (paula.jormanainen@ylasavonsote.fi), 040 178 1949 ja hankepäällikkö Minna Tihinen (minna.tihinen@kuh.fi)
Hakemuksen jättäminen: Täyttämällä sähköinen hakulomake Kuntarekry järjestelmässä.

Lisätietoja

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä, Hyvinvointipalvelut, Mielenterveys- ja päihdepalvelut

Hankkeella turvaa haavoittuvimmassa asemassa oleville

Kestävää hyvinvointia Pohjois-Savoon-hankkeen tavoitteena on varmistaa haavoittuvassa asemassa olevien palveluiden saatavuus, vaikuttavuus sekä kustannustehokkuus hyvinvointialueellamme esimerkiksi digitaalisten innovaatioiden käyttöönoton myötä. Lisäksi tavoitteena on työllisyys- ja osaamisasteen nostaminen kestävän kasvun vauhdittamiseksi. Kestävää hyvinvointia Pohjois-Savoon-hanke on osa Suomen kestävän kehityksen ohjelmaa, jonka rahoitus tulee EU:n kertaluonteisesta elpymisvälineestä (Next Generation EU).


Osoite: Riistakatu 23, 74120 Iisalmi
Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä - Savuton työpaikka

Sinulle suositellut työpaikat