Skip to main content
test
Projektisuunnittelija: Hyvinvointia ja Kestäviä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja Pohjois-Karjalassa hanke, Joensuu; määräaikainen (id7149) - Siun sote

TERVETULOA POHJOIS-KARJALAN HYVINVOINTIALUEEN - SIUN SOTEN AMMATTILAISTEN JOUKKOON!

Siun soten kehittämisyksikössä on haettavana 5.2.2023 mennessä PROJEKTISUUNNITTELIJAN määräaikainen tehtävä ajalle 1.3. - 31.12.2023 ja tehtävä voi jatkua hankerahoituksesta riippuen.

Tehtävä sijoittuu Hyvinvointia ja Kestäviä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja Pohjois-Karjalassa hankkeeseen. Hanke on osa Suomen kestävän kasvun ohjelmaa ja ohjelman rahoitus tulee EU:n kertaluonteisesta elpymisvälineestä. Suomen kestävän kasvun ohjelma rakentuu neljälle pilarille, josta tämä hankekokonaisuus kohdistuu sosiaali- ja terveyspalvelujen saatavuuden vahvistamiseen ja kustannusvaikuttavuuden lisäämiseen. Hanke jatkuu vuoden 2025 loppuun.

Tehtävään haettava projektisuunnittelija työskentelee ikääntyvien kotiin annetut palvelut ja hoito tiimissä (investointi 1.). Keskeisenä tehtävänä on moniammatillisen tiimin toimintamallin kehittämistyö ikääntyvien palveluissa. Moniammatillisen tiimimallin kehittämisellä vahvistetaan ikääntyvien hoivapalveluissa olevien asiakkaiden terveydenhuollon palveluiden saamista esimerkiksi vastuulääkärimallin käytöllä. Moniammatillisen tiimityön kehittämisellä tuetaan ja edistetään jatkuvuutta, monialaista yhteistyötä, palveluiden yhteensovittamista sekä asiakaskeskeistä toimintatapaa.

Kelpoisuutena tehtävään on soveltuva sosiaali- ja terveydenhuoltoalan korkeakoulututkinto. Arvostamme asiakaslähtöistä ja kehittävää työotetta sekä kiinnostusta ikääntyvien palveluihin, hyviä digitaitoja ja joustavaa asennetta. Tehtävässä tarvitaan hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja, sekä kykyä itsenäiseen ja vastuulliseen työskentelyyn. Aikaisempi kokemus onnistuneista kehittämis- ja projektitöistä katsotaan eduksi. Työ tehdään pääsääntöisesti etänä, mutta työskentelyä voi olla Joensuussa/muualla Pohjois-Karjalassa tarpeen mukaan. Haastatteluprosessiin kuuluu ennakkotehtävän tekeminen.

Tehtäväkohtainen palkka on 3322,26 €/kk

Palkkaus ja muut palvelussuhteen ehdot määräytyvät sosiaali- ja terveydenhuollon työ- ja virkaehtosopimuksen (SOTE-sopimus) mukaisesti. Siun Soten työpaikat ovat savuttomia.

Tehtävä täytetään 1.3.2023 alkaen tai sopimuksen mukaan. Tehtävässä on kolmen (3) kuukauden koeaika. Lisätietoja projektiasiantuntija Kati Nygren, kati.nygren@siunsote.fi p. 013 330 4288

Tehtävään haetaan sähköisesti. Lisätietoja hankkeesta Toinen valtionavustushaku - Sosiaali- ja terveysministeriö (stm.fi)

Joensuussa 23.1.2023

Pohjois-Karjalan hyvinvointialue

Pohjois-Karjalan hyvinvointialue on aloittanut toimintansa 1.1.2023. Siun sotessa sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen ja ympäristöterveydenhuollon palvelut on integroitu jo vuodesta 2017 lähtien. Yhdessä tehden varmistamme vaikuttavimmat palvelut.

Tutustu työnantajaan
  • Siun sote
  • Työpaikka
  • siso-7149
  • 23.1.2023 - 5.2.2023 23:59
  • KuntaJoensuuPohjois-Karjala

Lisätietoja

TERVETULOA SIUN SOTEN AMMATTILAISTEN JOUKKOON Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä järjestää julkiset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut 14 kunnan alueella. Lisäksi kuntayhtymä järjestää ympäristöterveydenhuollon ja pelastustoimen palvelut Pohjois-Karjalassa. Alueella asuu noin 170 000 asukasta ja Siun sotessa on yhteensä noin 7800 työntekijää. Tarjoamme Sinulle mielenkiintoisen työn suuressa ja kehittyvässä organisaatiossa!

Siun sote - Vastuullinen kesätyönantaja

Sinulle suositellut työpaikat