test
Projektisuunnittelija - Satakunnan sairaanhoitopiiri

Haemme määräaikaista projektisuunnittelijaa Itsemurhien ehkäisy Satakunnassa -hankkeeseen. Työsuhde kestää enintään 31.12.2022 asti. Itsemurhien ehkäisy Satakunnassa -hanke saa STM:n valtionavustusta, joka vahvistetaan vuosittain. Satasairaala hallinnoi hanketta. Hanke toteutetaan koko Satakunnan alueella.

Hankkeen päämääränä on itsemurhariskissä olevien tunnistaminen ja varhainen auttaminen, jotta voidaan ehkäistä itsemurhista aiheutunutta inhimillistä kärsimystä. Hanke toteutetaan Itsemurhien ehkäisyohjelman tavoitteita ja toimenpiteitä tukien ja käytäntöön vieden. Kohderyhmänä ovat itsemurhariskissä olevat henkilöt, joille avun tarjoaminen nopeasti on keskeistä.

Projektisuunnittelijan tehtävänä on

- suunnitella ja toteuttaa hankkeen kehittämistoimia, erityisesti kohderyhmän kanssa tehtävien toimenpiteiden osalta,
- osallistua hankeviestintään,
- suorittaa arviointiin liittyviä tehtäviä,
- osallistua hankkeen kehittämisverkostoihin,
- järjestää koulutuksia,
- osallistua hankkeen raportointiin,
- muut hänelle osoitetut tehtävät.

Projektisuunnittelijan vastuutehtävänä on mm. dialektisen käyttäytymisterapian toimintamallin käyttöönoton edistäminen ja ammattilaisten tukeminen käytännön työssä, sekä turvasuunnitelmaintervention ja siihen liittyvien arviointimittarien käyttöönoton edistäminen ja tukeminen.

Projektisuunnittelijalta edellytämme korkeakoulututkintoa sekä dialektisen käyttäytymisterapian osaamista. Tehtävän hoitamisessa tarvitaan hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja ja vastuullista kehittämisotetta. Itsemurhaa yrittäneen turvasuunnitelmaintervention osaaminen ja hyvä psykiatristen palveluiden tuntemus lasketaan eduksi.

Palkka ja palvelussuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n sekä myönnetyn rahoituksen puitteissa. Ehdoista sovitaan tarkemmin tehtävän vastaanottamisen yhteydessä. Tehtävässä on kolmen kuukauden koeaika. Haku on julkaistu uudelleen, aiemmin hakeneet huomioidaan valinnassa.

Hakemus lähetetään sähköisesti Kuntarekry - järjestelmän kautta. Ilmoituksen ja hakuohjeet löydät kokonaisuudessaan myös osoitteesta satasairaala.fi/rekry.

Sähköiseen hakuun liittyviä ohjeita Rekrytointipalvelut:
puh. 044 707 6979 tai 044 707 6980 tai rekrytointi@satasairaala.fi

Lisätietoja

https://www.satasairaala.fi/tutkimus/kaynnissa-olevat-hankkeet/itsemurhien-ehkaisy-satakunnassa

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Mari Niemi, hankejohtaja,
mari.niemi@satasairaala.fi /
Milla Lappalainen, projektipäällikkö
milla.lappalainen@satasairaala.fi

Lisätietoja

Tutkimus- ja kehittämistoiminta

Satakunnan sairaanhoitopiirin Satasairaala on erikoissairaanhoidon ja sosiaalipalvelujen järjestäjä ja tuottaja. Tarjoamme viihtyisän ja toimivan työympäristön ja työyhteisön, joka antaa mahdollisuuden haastaviin työtehtäviin ja ammattitaidon ylläpitämiseen. Työllistämme noin 3 700 henkilöä. Satasairaalan toimintaa on Porissa sekä useilla muilla Satakunnan paikkakunnilla. Satakunnan sairaanhoitopiiri on savuton työpaikka.


Osoite: Sairaalantie 3, 28500 Pori
Satakunnan sairaanhoitopiiri - Panostamme perehdytykseen Introlla

Sinulle suositellut työpaikat