Projektplanerare - Turun kaupunki

Ordkonst hela vägen är ett projekt där man genomför verksamhet som relaterar till ordkonst och läsning och prövar nya tillvägagångssätt. Den huvudsakliga målgruppen är barn under skolåldern och högstadieelever. Målet är att skapa en verksamhetsmodell som kan användas efter projektet.

Till uppgifterna hör bland annat allmän koordination av projektet, ordnande av evenemang, eventuell ledning av grupper och kommunikation. Uppgiften tillsätts med en 50 procents arbetstid.

Behörighetskraven är en lämplig högskoleexamen och god lämplig arbetserfarenhet för uppgiften. Goda skriftliga och muntliga kunskaper i svenska och finska.

Mångsidiga kommunikations- och interaktionsfärdigheter är viktiga för skötandet av uppgiften. Kärlek till att främja läsning och förståelse av läskunnighetens betydelse hjälper med uppgiften.

Vi värderar erfarenhet av projektarbete.

Vi erbjuder dig en möjlighet att främja läskunnighet och skapa personliga tjänster tillsammans med bibliotek och skolor.

Läs mer

http://www.turku.fi/sv

Mer om arbetsgivaren

Från och med 7.1 Sanna Hernelahti, sanna.hernelahti@turku.fi
Inlämning av ansökan: Ansökan ska lämnas in elektroniskt under Sök anställning.

Åbo stad, Fritidssektorn, Bibliotekstjänster, Uppsökande tjänster
Adress: Turku, 20100 Turku

Välkommen att delta i arbetet med att bygga upp det framtida Åbo.

I Åbo görs historia även idag. Åbo är en trivsam och karismatisk universitetsstad som förnyas och växer kraftigt. Målet för staden är att på ett hållbart sätt främja stadsbornas livskvalitet och stadens näringsliv.

Åbokoncernen är den största arbetsgivaren i regionen med cirka 11 000 anställda som arbetar med uppgifter som krä-ver mångsidig yrkeskunskap.

Åbo har som mål att bli klimatneutralt före 2029.