Prosessiasentaja, Oulun Vesi - Oulun kaupunki

Prosessiasentaja, Oulun Vesi - Oulun kaupunki

Oulun Veden Vedentuotanto ja puhdistus -yksikössä on haettavana PROSESSIASENTAJAN vakinainen tehtävä.

Prosessiasentajan toimenkuvaan kuuluvat veden- ja jätevedenpuhdistamoiden sekä pohjavedenottamoiden prosessilaitteiden ja -koneiden ennakkohuolto-, käyttöönotto- ja vianselvitystehtävät sekä prosessiputkistojen, koneiden ja laitteiden muutos- ja asennustehtävät. Tehtävään sisältyy myös osallistuminen laitosten varallaoloon myöhemmässä vaiheessa.

Kelpoisuusvaatimuksena on tehtävään soveltuva ammattikoulutus. Arvostamme kunnossapitojärjestelmien tuntemusta ja aikaisempaa kokemusta teollisuuden ja vesihuoltolaitosten huolto- ja kunnossapitotehtävistä. Eduksi luetaan TIG-hitsaustaito ruostumattomille teräksille, kenttälaitteiden ja instrumenttien tuntemus sekä tietotekniikan hallinta.

Tehtävässä edellytetään ongelmanratkaisutaitoa, oma-aloitteisuutta, joustavuutta, valmiutta oppia ja omaksua uusia tietoja sekä toimintatapoja ja kykyä toimia itsenäisesti vastuullisissa työtehtävissä. Tehtävän hoitaminen edellyttää voimassa olevaa vähintään B-luokan ajokorttia.

Tehtävä kuuluu teknisten sopimuksen piiriin. Hakija voi esittää myös oman palkkatoivomuksensa. Tehtävään valitun tulee esittää hyväksyttävä todistus terveydentilastaan ennen tehtävän vastaanottamista. Oulun kaupunki käyttää vakinaisissa palvelussuhteissa kuuden (6) kuukauden koeaikaa.

Tehtävää haetaan sähköisesti osoitteessa www.ouka.fi/tyopaikat. Mikäli hakemusta ei ole mahdollista jättää sähköisesti, toimita hakemus osoitteeseen Oulun kaupungin kirjaamo, PL 71, 90015 Oulun kaupunki, käyntiosoite Kansankatu 55 A. Hakemuksessa on mainittava tehtäväkohtainen diaarinumero OUKA/5926/2019. Hakemukset on toimitettava 1.7.2019 klo 15.00 mennessä.

Lisätietoja

http://www.oulunvesi.fi

Lisätietoja tehtävästä antaa kunnossapitoinsinööri Janne Nikula, p. 040 649 1158 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@ouka.fi.

Oulun kaupunki, Oulun Vesi
Osoite: Kasarmintie 29, 90230 Oulu

Oulun Vesi vastaa kunnallisena liikelaitoksena Oulun kaupunkialueen noin 200 000 asukkaan vesihuoltopalveluista. Laitoksemme liikevaihto on 38 milj. euroa ja palveluksessamme on 115 alan ammattilaista. Käytössämme on sertifioidut laadunhallinta- ja työturvallisuusjärjestelmät.

Tutustu työnantajaan