Proviisori - Sosteri, Itä-Savon sairaanhoitopiirin ky

Proviisori - Sosteri, Itä-Savon sairaanhoitopiirin ky

Haettavana 27.6.2019 klo 14.00 mennessä (sijaisuus täytetään heti sopivan sijaisen löydyttyä)

Tukipalveluiden tulosalueella Lääkehuollossa

PROVIISORIN SIJAISUUS

Proviisorimme on jäämässä perhevapaalle ja etsimme hänelle sijaista 19.8.2019 alkaen tai sopimuksen mukaan perhevapaan ajaksi.

Kelpoisuusvaatimuksena proviisorin virkaan on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) mukainen laillistetun proviisorin pätevyys.

Palkka määräytyy KVTES:n ja työnvaativuuden arvioinnin perusteella.

Hakemukset toimitetaan ensisijaisesti sähköisesti Kuntarekryn kautta. Mahdolliset kirjalliset hakemukset lähetetään: Itä-Savon sairaanhoitopiirin ky, Kirjaamo, PL 111, 57101 Savonlinna. Hakemuksia liitteineen ei palauteta.

Lisätietoja

http://www.sosteri.fi

Lisätietoja tehtävästä antaa sairaala-apteekkari Riitta Miettunen puh. 044 417 3215 tai riitta.miettunen@sosteri.fi

Itä-Savon sairaanhoitopiirin ky
Osoite: Keskussairaalantie 6, 57120 Savonlinna

Sosteri tarjoaa erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon palveluja Enonkosken, Rantasalmen, Savonlinnan ja Sulkavan 44 000 asukkaalle. Ympäristöterveydenhuollossa ovat mukana myös Juva ja Puumala. Sosterin 1600 ammattilaisen palvelutavoitteena on jonottamatta hoitoon ja hoidosta kotiin.

Tutustu työnantajaan