Psyk. sjukskötare/familjeterapeut eller psykolog - Raaseporin kaupunki

Är du psykiatrisk sjukskötare/familjeterapeut eller psykolog sök då till Raseborgs stad, inom barnskyddet vid enheten barn- och familjetjänster. Anställningen är för ett år med möjlighet till förlängning.

Kom med i vårt team och utveckla verksamheten och arbetsmetoderna inom barnskyddet vid enheten barn- och familjetjänster i Raseborg. Vi utvecklar vårt arbete i mångprofessionell anda med focus på barn och unga och söker nu därför dig med psykiatriskt kunnande till vårt team. Produktionen av social service är indelad enligt följande: barn- och familjetjänster, vuxensocialarbete och handikappservice samt invandrarbyrån.

Enheten barn- och familjetjänster består av sex socialarbetare, åtta familjearbetare, två barnatillsyningsmän, en kanslist och enhetschef. Därtill finns inom enheten för barn- och familjetjänster barnatillsyningen och socialarbete för barnfamiljer enligt socialvårdslagen inom familjecenterverksamheten. Enhetens arbetsutrymmen finns i Ekenäs, mottagningspunkt finns även i Karis. I barnskyddets klientärenden arbetar vi i arbetspar med stöd av förman och arbetsteamet. Vi erhåller regelbunden arbetshandledning. I Raseborgs stad erbjuds möjligheten till distansarbete.

Behörighet: Kompetenskravet grundar sig på lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (599/1994) och av den som väljs till befattningen förutsätts psykiatrisk sjukskötarexamen eller sjukskötarexamen (YH) med inriktning på psykiatrisk vård, behörighet att arbeta som familjeterapeut eller legitimerad psykolog. Utöver formell behörighet hoppas vi att du kan arbeta på finska och svenska. Vi förväntar oss att du har social kompetens, förmåga att ta eget ansvar och att du ser positivt på nytänkande och förändring.
Arbetet är långsiktigt och du arbetar mycket i mångprofessionella team. Det finns möjlighet till arbetshandledning.
Lönesättning enligt AKTA. Prövotid 6 månader. Tillgång till egen bil är en fördel.

Utdrag ur brottsregistret bör uppvisas enligt lagen om brottsbakgrunden hos personer som arbetar med barn.

Raseborg tillämpar vaccinationskrav för personalen fr.o.m. 1.3.2018 enligt § 48 i lagen om smittosamma sjukdomar.

Mera information ges av Theresa Vihlman, tfn 019 289 2266, epost theresa.vihlman@raseborg.fi eller Lenita Lehtikangas fr.o.m. 20.7.2020, tfn 019 289 2262, epost lenita.lehtikangas@raseborg.fi .

Ansökan görs elektroniskt via www.kuntarekry.fi, arbetsnyckel 304108. Ansökningstiden går ut 14.8.2020 kl. 15.00.

Raseborgs stad är en rökfri arbetsplats.

Läs mer

http://www.raseborg.fi

Mer om arbetsgivaren

Mera information ges av Theresa Vihlman, tfn 019 289 2266, epost theresa.vihlman@raseborg.fi eller Lenita Lehtikangas fr.o.m. 20.7.2020, tfn 019 289 2262, epost lenita.lehtikangas@raseborg.fi .

Barn- och familjetjänster.
Adress: Raseborgsvägen 37, 10650 Tammisaari

Raseborgs stad är belägen halvvägs mellan Helsingfors och Åbo, med bra boende, kommunikationer och pendlingsmöjligheter. Staden bildades 2009 av Ekenäs stad, Karis stad och Pojo kommun. Staden har omkring 28 000 invånare, varav 65 procent är svenskspråkiga och 31,5 procent finskspråkiga. Den natursköna skärgården, bruken i Billnäs och Fiskars samt Svartå slott är utmärkande för staden. Här är tryggt att leva och bo. Staden är regionens största arbetsgivare med cirka 1 900 anställda. Staden är en rökfri arbetsplats.

Raseborg stad - Savuton työpaikka Raseborg stad - Unicef lapsiystävällinen kunta