Psykiatri - Sastamalan kaupunki

Sastamalan seudun sosiaali- ja terveyspalveluissa (Sotesi) / Mielenterveys- ja päihdepalvelut on avoinna psykiatrin virka pitkäaikaisen psykiatrimme siirtyessä muualle. Tehtävään voidaan valita myös psykiatriaan erikoistuva lääkäri tai psykiatriasta kiinnostunut yleislääkäri.

Mielenterveys- ja päihdepalveluissa tarjotaan apua ja tukea matalalla kynnyksellä mielenterveyteen, päihteiden käyttöön tai peliriippuvuuteen liittyvissä ongelmatilanteissa.

Työyhteisönä on moniammatillinen tiimi osana Sotesin kokonaisuutta. Nykyinen toimintamalli on mahdollista arvioida ja päivittää yhdessä tiimin kanssa vastaamaan tulevia tarpeita osana Sastamalan sotekeskuksen kehittämistä.

Sastamalan hyvinvointikampuksella kumppaneina ovat lisäksi TAYSin psykiatrian toimialueen 4 (nuorisopsykiatria, lastenpsykiatria) ja 5 (aikuispsykiatria) yksiköt.
Sotesi vastaa Sastamalan ja Punkalaitumen perusterveydenhuollon palveluista, lääkärinvirkoja on 29 ja ne ovat täytetty, sijaisia on saatu hyvin. Terveysasemia on 2 (Sastamala, Mouhijärvi), Sastamalassa on terveyskeskussairaala ja siinä 3 osastoa (akuutti, kuntoutus ja palliatiivinen / saattohoito-osasto). Terveyskeskuksessa toimii yleislääkäreiden lisäksi geriatreja, keuhkolääkäri, lastenlääkäri ja psykiatri (mikä nyt haussa).

Terveyskeskuksessa on koulutusoikeus yleislääketieteeseen, geriatriaan ja palliatiivisen lääketieteen erityispätevyyttä varten.

Viran kelpoisuusehtona lääkärin pätevyys. Toivomme että valittu lääkäri hoitaisi sekä psykiatrian että päihdepalveluiden asiakkaita, mutta työnkuva on neuvoteltavissa. Palkkaus on paikallisen sopimuksen mukainen. Noudatamme virkasuhteissa 6 kuukauden koeaikaa. Virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä Sastamalan kaupungin työterveyshuollon antama työhön sopivuuslausunto. Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n edellyttämää rokotussuojaa.

Meillä on tällä hetkellä voimassa kampanja, jonka perusteella Sotesiin töihin tuleva saa kaupungin vuokra-asunnon vuokrasta 25 % alennusta puolen vuoden ajan. Etu koskee vain uusia vuokrasopimuksia.

Hakemukset 23.8.2021 klo 12.00 mennessä www.kuntarekry.fi tai postitse Sastamalan seudun sosiaali- ja terveyspalvelut, Aarnontie 2, 38200 Sastamala. Kuoreen merkintä: Hakemus.

Lisätietoja

http://www.sotesi.fi

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Lisätietoja antavat johtava ylilääkäri Urpo Hautala puh. 040 683 2606, urpo.hautala@sastamala.fi tai avoterveydenhuollon ylilääkäri Jaana Heinäkallio puh. 040 679 2277 jaana.heinakallio@sastamala.fi

Lisätietoja

Sastamalan kaupunki/Sastamalan seudun sosiaali- ja terveyspalvelut, Terveyspalvelut, Mielenterveys- ja päihdepalvelut

Sastamalan seudun sosiaali- ja terveyspalvelut (Sotesi) tuottaa vastuukuntana Sastamalan sekä Punkalaitumen kunnan yhteensä n. 27 500 asukkaalle kaikki sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalvelut. Tämän lisäksi tuotamme ympäristöterveydenhuollon palvelut myös Ikaalisten ja Parkanon kaupungeille sekä Kihniön kunnalle. Meitä ammattilaisia on Sotesissa yli 700.

Toimimme valtakunnallisena edelläkävijänä monella terveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen alueella.

Erikoissairaanhoidon palvelut ostetaan pääasiassa Pirkanmaan sairaanhoitopiiristä. Toimintamme on laaja-alaista perusterveydenhuoltoa, missä painopiste on avopalveluiden kehittämisessä ja ennakoivassa, moniammatillisessa toimintatavassa. Lääkäreiden toimenkuvista voidaan sopia erikseen. Panostamme jatkuvaan täydennyskoulutukseen. Terveyskeskuksissa järjestetään perusterveydenhuollon koulutusta ja yleislääketieteen, työterveyshuollon ja geriatrian erikoislääkärikoulutusta. Lisäksi koulutuspaikkana palliatiivisen lääketieteen erityispätevyyttä varten.


Osoite: Aarnontie 2 A, 38200 Sastamala

Sinulle suositellut työpaikat