Psykiatrinen sairaanhoitaja - Keravan kaupunki

Haemme psykiatrista sairaanhoitajaa nuorten psykososiaalisiin palveluihin 5.8.2019 alkaen tai sopimuksen mukaan vakinaiseen palvelussuhteeseen.

Tehtävä sijoittuu perheitä tukevien palveluiden vastuualueelle, Nuorten Asemalle. Nuorten Asema auttaa keravalaisia nuoria ja heidän perheitään silloin, kun nuorella on mielenterveys- ja päihdeongelmia tai elämänhallintaan, sosiaalisiin suhteisiin, koulunkäyntiin tai kotona oleviin vuorovaikutussuhteisiin liittyviä haasteita. Nuorten palveluja tuotetaan Keravalla yhteistyössä sosiaali- ja terveyspalveluiden toimialan, vapaa-ajan ja hyvinvoinnin toimialan, kasvatuksen ja opetuksen toimialan, HUS-psykiatrian sekä kolmannen sektorin kanssa.

Psykiatrisena sairaanhoitajana tehtävänäsi on auttaa nuoria ja nuoria aikuisia, joilla on mielenterveys- ja/tai päihdeongelma. Lähimpinä kumppaneinasi tehtävässä ovat sosiaalityöntekijä, perheohjaaja sekä toinen psykiatrinen sairaanhoitaja. Tiimiisi kuuluvat myös osa-aikainen psykologi sekä osa-aikainen erikoissairaanhoidon nuorisopsykiatrian erikoislääkäri. Psykiatrinen sairaanhoitaja toimii yhteistyössä tuettua vapaa-ajan viettoa sekä palveluohjausta tarjoavien Nuorten kulman lähihoitajien, Ohjaamo-palveluiden, etsivien nuorisotyöntekijöiden sekä perhesosiaalityön ja lastensuojelun kanssa. Tehtävässä pääset rakentamaan tehtävänkuvaa toiminnan tavoitteiden mukaiseksi. Tavoitteena on toimia sekä vastaanottotyyppisesti että asiakasrajapintaan jalkautuen sekä asiakkaan verkostot mukaan ottaen.

Arvostamme täydennyskoulutuksien ja työkokemuksen myötä karttunutta ammattitaitoa sekä kokemusta perustasolla tehtävästä mielenterveys- ja päihdetyöstä nuorten ja nuorten aikuisten kanssa. Kokemus kotikäyntejä sisältävästä työstä ja verkostotyöstä katsotaan eduksi. Kehitämme toimintaamme aktiivisesti ja odotamme hakijalta kehittävää ja aktiivista otetta nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä.

Tarjoamme sinulle monipuolisen, vaihtelevan ja palkitsevan työn keravalaisten nuorten ja heidän verkostojensa kanssa, sekä ammattitaitoiset, innovatiiviset kollegat. Mahdollisuutenasi on olla toteuttamassa ja kehittämässä monipuolisia nuorten mielenterveys- ja päihdepalveluita matalan kynnyksen periaatteella. Tukenasi on moniammatillinen tiimi, mahdollisuus osallistua koulutuksiin sekä lähiesimiehen tuki.

Tehtävään valittavalta edellytetään hyvää suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa. Noudatamme tehtävän täytössä 6 kuukauden koeaikaa. Palvelussuhteen ehdot ja tehtäväkohtainen palkka määräytyvät KVTES:n ja tehtävän vaativuuden arviointijärjestelmämme mukaisesti. Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n edellyttämää rokotussuojaa. Valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) tarkoittama rikosrekisteriote. Tehtävän kelpoisuusvaatimus määräytyy terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/94) mukaan. Edellytämme hakijalta alalle soveltuvaa sairaanhoitajan korkeakoulututkintoa sekä psykiatrian ja/tai mielenterveys- ja päihdetyön erikoistumisopintoja. Työaika on 38 tuntia 15 minuuttia viikossa. Työpisteesi tulee sijaitsemaan Nuorten Asemalla (os. Kauppakaari 4, Kerava).

Hakuaika päättyy 27.5.2019 klo 14.00. Hakemukset tehtävään tulee ensisijaisesti jättää sähköisen hakulomakkeen kautta osoitteessa www.kuntarekry.fi. Hakemukseen tulee liittää erillinen CV. Hakemukseen ei tarvitse liittää opinto- tai työtodistuksia. Nämä todistukset tulee esittää myöhemmin, mikäli hakija kutsutaan haastatteluun.

Lisätietoja

http://www.kerava.fi

Lisätietoja tehtävästä antaa neuvolapalveluiden esimies Riina Hell puhelimitse 040 318 3226 tai sähköpostitse riina.hell@kerava.fi

Keravan kaupunki, Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimiala
Osoite: Kauppakaari 4, 04200 Kerava

Kerava on 36 000 asukkaan vireä ja nopeasti kehittyvä kaupunki. Keskeinen sijainti metropolialueella, hyvin hoidettu talous ja osaava henkilöstö ovat tehneet Keravasta yhden Suomen menestyneimmistä kunnista. Me täällä pienessä suuressa kaupungissamme teemme töitä rohkealla sykkeellä tulevaisuuteen katsoen. Kaupungin menestyksekkäiden palveluiden takana on osaava ja monipuolinen henkilöstömme. Arvostamme uusia näkökulmia ja innokkaita osaajia ja olemme sitoutuneita palvelujemme kehittämiseen. Kannustamme toisiamme sekä vahvistamme työllämme palveluiden vaikuttavuutta. Rakennamme yhteisöllisyyttä ja hyvää vuorovaikutusta sekä uudenlaisia yhteistyön tekemisen muotoja.
Kaupungin palveluksessa työskentelee noin 1750 työntekijää, joista liki 600 työntekijää sosiaali- ja terveyspalveluiden toimialalla. Olemme savuton kaupunki.

Tutustu työnantajaan