Psykiatrinen sairaanhoitaja - Ylöjärven kaupunki

Psykiatrisen sairaanhoitajan määräaikainen sijaisuus 1.10.2019- 30.9.2020 väliselle ajalle, Ylöjärven kaupunki, Mielenterveyskeskus

Psykiatrisen sairaanhoitajan tehtävään kuuluvat hoitokeskustelut ja muu hoitosuhteeseen liittyvä psykiatrinen hoitotyö. Tiimityö on meillä merkittävä tutkimuksen ja hoidon laatua takaava työskentelymuoto. Tutkimus- ja hoitosuunnitelmat teemme moniammatillisissa tiimeissä. Tarjoamme haastavan työn hyvässä työyhteisössä, jossa on mahdollisuus osallistua kokonaisvaltaiseen koko perhettä huomioivaan mielenterveystyöhön.
Kelpoisuusvaatimuksena toimeen sairaanhoitajan pätevyys ja kokemus psykiatrisesta hoitotyöstä. Sijaisuus täytetään työntekijöiden osa-aikaeläke- ym. osa-aikaisuuksien takia.

Palkkaus ja muut työehtoja koskevat määräykset KVTES:n mukaan.

Lisätietoja

http://www.ylojarvi.fi

Vastaava hoitaja Pekka Liikanen p. 050 437 1364, psykiatrian erikoislääkäri Tuula-Mari Klemettilä, p. 050 437 1359 ja ehkäisevien ja korjaavien hyvinvointipalvelujen johtaja Paula Pasanen-Aro p. 040 133 1567, sähköposti etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi

Ylöjärven kaupunki, Perusturvaosasto
Osoite: Mikkolantie 10, 33470 Ylöjärvi

Ylöjärvi on nuorekas ja vireä, 33 000 asukkaan kasvukaupunki Tampereen kaupunkiseudulla. Meillä on aktiivisen kehittämisen ilmapiiri ja panostamme henkilöstömme osaamiseen sekä hyvinvointiin. Työnantajana Ylöjärven kaupunki arvostaa työntekijöidensä terveitä elintapoja.

Tutustu työnantajaan