Skip to main content
test
Psykiatrinen sairaanhoitaja - Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri

Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri, Mikaelin toimipisteessä on haettavana psykiatrisen sairaanhoitajan virka.

Psykiatrinen sairaanhoitaja, arkikielellä psyykkari tukee koulun oppilaita sekä heidän kanssaan toimivia monialaisia (opettajat, kuntouttajat, ohjaajat) tiimejä arjen yhteisessä työssä.

Psyykkari osallistuu yhteisöllisen oppilashuoltoryhmän toimintaan, jossa hän osaltaan ideoi, kehittää, toteuttaa ja arvioi toimia, jotka tukevat oppilaiden koulunkäyntiä ja hyvinvointia. Psyykkari on koulun oppilaiden arjessa saatavilla, ja hänen työnsä toteutuu sekä oppituntien aikana luokkatilanteissa että erillisinä ryhmä- ja yksilötapaamisina.

Psyykkarin työ on monialaista tiimityötä, jota toteutetaan yhdessä opetus- ja kuntoutushenkilöstön kanssa. Psyykkari tuo oman, lasten ja nuorten mielenterveyttä ja toimintakykyä vahvistavan osaamisensa yhteisön käyttöön. Työtä tukee Valterin muiden toimipisteiden psykiatristen sairaanhoitajien yhteinen verkosto.

Psykiatrisen sairaanhoitajan tehtävässä toivotaan kiinnostusta ja perehtyneisyyttä erityistä tukea tarvitseviin lapsiin ja nuoriin. Tehtävän menestyksellistä hoitamista tukee kokemus ja osaaminen neuropsykiatrisesti ja/tai psyykkisesti oireilevien lasten ja nuorten sekä heidän perheidensä ja verkostojensa kanssa työskentelystä.

Työ edellyttää myös matkustusvalmiutta, sillä osa työstä mahdollisesti toteutuu arviointi- ja ohjauskäynteinä kuntien kouluissa.

Säädetyt kelpoisuusvaatimukset
Kelpoisuusehtona on sairaanhoitajan tutkinto, laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta 262/2015 5 §:ssä säädetty kelpoisuus. Tehtävä edellyttää psykiatrisen hoitotyön teoreettista perustaa joko opintojen suuntautumisena tai muuna soveltuvana täydennyskoulutuksena ja/tai perehtyneisyyttä psykiatriseen hoitotyöhön.

Kielitaito tulee osoittaa ensisijaisesti asetuksessa 481/2003 mainitulla tavalla (esim. valtionhallinnon kielitutkinnot, kielitaidon osoittaminen yleisillä kielitutkinnoilla tai kielitaidon osoittaminen opintojen yhteydessä).

Kieli Suullinen Kirjallinen Ymmärtäminen
Suomi Erinomainen Erinomainen Erinomainen
Ruotsi Tyydyttävä Tyydyttävä Tyydyttävä

Selvitys lasten ja nuorten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä: Valitulla on velvollisuus esittää rikosrekisterilain (770/1993) 6 § 2 momentin mukainen rikosrekisteriote, laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä (504/2002)

Hakijalta odotamme kykyä ja kiinnostusta toimia monialaisesti opetus-, kuntoutus- ja ohjaushenkilöstön sekä perheiden ja
verkostojen kanssa kouluympäristössä. Hakijalta odotamme ratkaisukeskeistä työotetta, myönteisyyttä, kokeilunhalua ja
innostuneisuutta oman ammattitaidon ja työyhteisön kehittämiseen sekä luontevia työyhteisö- ja vuorovaikutustaitoja.

Tehtävän hakemista koskevat tiedot
Hae viimeistään: 8.8.2022 klo:16:15
Hae tehtävää sähköisesti tämän linkin kautta:
https://www.valtiolle.fi/fi-FI/ilmoitus?id=29-265-2022

Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID 29-265-2022. Hakemuksia ei palauteta.

Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri, Mikael
PL 102
50049 VALTERI

Toimipiste
Oppimis-ja ohjauskeskus Valteri, Mikael
Liuskekatu 1
50130 Mikkeli

Muut tehtävään liittyvät tiedot
Työaika: Viikkotyöaika 38,15h/vko
Virka on viraston yhteinen.
Tehtävän hoidon alussa noudatamme 6 kuukauden koeaikaa.

Lisätietoja

https://www.valteri.fi/
https://www.facebook.com/valteri.fi/

Tutustu työnantajaan
  • Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri
  • TyöpaikkaVakinainenKokoaikatyö
  • 451528
  • 1.9.2022 tai sopimuksen mukaan
  • Palkkaus perustuu valtion oppilaitosten palkkausjärjestelmään. Palkan määräytymisen perusteena on valtion palkkausjärjestelmän (VPJ) mukainen vaativuustaso M11 (2359,91 euroa). Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työsuoritukseen perustuvaa palkanosaa 0-50%.
  • 18.7.2022 - 22.8.2022 16:15
  • KuntaSairaanhoitajat ja terveydenhoitajatTerveydenhuoltoalaMikkeliEtelä-Savo

Yhteystietomme

Sirpa Oja
rehtori
029 533 2863
sirpa.oja@valteri.fi
Pia Walle
kuntoutuspäällikkö
029 533 2080
pia.walle@valteri.fi

Lisätietoja

Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri

Valtakunnallinen Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri tukee yleisen, tehostetun ja erityisen tuen tarpeessa olevien oppilaiden koulunkäyntiä ja toimintakykyä sekä heidän kanssaan työskentelevien ammattilaisten osaamista. Toimintamme perustuu moniammatilliseen yhteistyöhön, laajaan osaamiseen ja innovatiivisiin toimintatapoihin. Valterin ohjauspalvelut toimivat valtakunnallisesti kolmena maantieteellisen alueen kokonaisuutena. Toimipisteiden yhteydessä toimii Valteri-koulu.

Valterissa työskentelee noin 550 opetus-, sosiaali- ja terveysalan ammattilaista ja asiantuntijaa. Asiakkaitamme ovat mm. yksittäiset oppilaat, alan ammattilaiset, koulut, kunnat ja kaupungit. Toimimme Opetushallituksen alaisuudessa. Sidosryhmäyhteistyön keskiössä ovat tukea tarvitsevat oppilaat. Tavoitteenamme on, että mahdollisimman moni oppilas voi opiskella oman kotikuntansa lähikoulussa.

Ennakoi, kehitä, vahvista on Valterin sydämen asia.


Osoite: Liuskekatu 1, 50130 Mikkeli

Sinulle suositellut työpaikat