Skip to main content
test
Psykiatrinen sairaanhoitaja - Paimion-Sauvon kansanterveyskuntayhtymä

Haemme PSYKIATRISTA SAIRAANHOITAJAA vakituiseen työsuhteeseen mielenterveys- ja päihdeyksikköön.

Tarjoamme Sinulle mielenkiintoisen ja monipuolisen työn moniammatillisessa tiimissämme. Tiimiin kuuluu 2,5 psykiatrista sairaanhoitajaa, psykologi ja psykiatri. Tuemme työhön perehtymisessä ja arvostamme uusia ajatuksia ja ideoita. Sinulla on mahdollisuus osallistua koulutuksiin, jotka tukevat työtäsi ja siinä kehittymistä.

Yksikössä toteutetaan mielenterveys- ja päihdehäiriöistä kärsivien potilaiden hoidon tarpeen arviointia ja lyhytkestoisia tutkimus- ja hoitojaksoja. Tutkimus- ja hoitojaksolle tullaan oman yhteydenoton perusteella tai esim. terveyskeskuslääkärin ohjaamana. Keskeisenä toimintaa ohjaavana periaatteena on nopea arvioon ja hoitoon pääsy.

Kelpoisuusvaatimuksena on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain mukainen laillistus, sairaanhoitajan tutkinto. Suuntautumisvaihtoehtona psykiatrinen sairaanhoito tai syventyminen päihdeasiakkaisiin tai muu työtä tukeva koulutus. Edellytämme rekisteröitymistä Valviraan. Tehtävässä edellytetään ajan tasalla olevaa lääkeosaamista (LOVe) tai sen hyväksyttyä suorittamista heti työsuhteen alussa.
Toivomme hakijoilta riittävää tietopohjaa psykiatrisista häiriöistä ja hoitomenetelmistä, työkokemusta mielenterveys- ja päihdetyöstä, kykyä itsenäiseen työhön ja tiimityöskentelyyn sekä halua uuden oppimiseen ja työn kehittämiseen. Toivotaan mahdollisuutta käyttää omaa autoa.

Työsuhteessa on 4 kk koeaika.
Edellytämme tartuntatautilain 48 ja 48a §:n mukaista rokotussuojaa.
Haastattelut to 8.12. ja pe 9.12. Todistukset tarkistetaan haastattelun yhteydessä.

Lisätietoja

http://www.paimionsauvonterveyskeskus.fi/terveyskeskus

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Päivi Ström-Valo, osastonhoitaja
02 4746 362, paivi.strom-valo@paimio.fi

Lisätietoja

Paimion-Sauvon kansanterveyskuntayhtymä, Yksilön ja väestön perusterveydenhuolto, Lääkärienvastaanotto

PAIMION-SAUVON KANSANTERVEYSKUNTAYHTYMÄ tuottaa omistajakuntiensa asukkailleen tilaamat perusterveydenhuollon palvelut. Kuntayhtymän väestöpohja on noin 14 000 asukasta. Kuntayhtymällä on pääterveysasema Paimion kaupungissa ja terveysasema Sauvon kunnassa. Palveluksessamme on noin 100 henkilöä. Kuntayhtymä on savuton työnantaja.

Kansanterveyskuntayhtymä siirtyy osaksi Varsinais-Suomen hyvinvointialuetta 1.1.2023 alkaen.

Varsinais-Suomen hyvinvointialue vastaa sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä pelastustoimen järjestämisestä 1.1.2023 alkaen. Hyvinvointialueen muodostavat 27 kuntaa, sairaanhoitopiiri, erityishuollon palvelut sekä pelastuslaitos.


Osoite: Terveyskeskuksentie 1, 21530 Paimio

Sinulle suositellut työpaikat