Psykiatrinen sairaanhoitaja J-nappiin - Jyväskylän kaupunki

Nuorten aikuisten palvelukeskus hakee

PSYKIATRISTA SAIRAANHOITAJAA

toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen 1.7.2021 alkaen.

Nuorten aikuisten palvelukeskus eli J-Nappi on osa Jyväskylän kaupungin aikuissosiaalityötä ja kuntouttavia palveluita. Asiakkaitamme ovat ne 18-29-vuotiaat jyväskyläläiset nuoret, jotka haluavat ja tarvitsevat kiinnipitävää, välittävää ja pitkäaikaista ohjausta ja tukea, ja joiden asiat ovat supersolmussa.

Työ on moniammatillista, verkostoituvaa ja tarvittaessa nuorten arkiympäristöön jalkautuvaa. Palveluissa korostetaan asiakkaan osallisuutta niin työskentelyssä kuin palvelujen arvioinnissa ja kehittämisessä. Työskentely perustuu kokonaisvaltaiseen ja laaja-alaiseen nuoren kohtaamiseen tämän arjessa. Työotteessa korostuu päihdepsykiatrinen painotus. Psykiatrinen sairaanhoitaja toimii päihde- ja mielenterveysasiakkaan hoitotyön ammattilaisena.

Kelpoisuusehtona on terveydenhuollon ammattikorkeakoulututkinto tai terveydenhuollon opistoasteen tutkinto sekä terveydenhuollon ammattihenkilöstöstä annetun lain (559/1994) mukainen kelpoisuus. Valittavalta edellytetään sairaanhoitajan tutkinnon lisäksi joko suuntautumista mielenterveys- ja/tai päihdehoitotyöhön tai lisä- /täydennyskoulutusta päihde- ja/tai mielenterveystyöstä. Luemme eduksi aiemman työkokemuksen nuorten aikuisten kanssa työskentelystä. Edellytämme kykyä itsenäiseen työskentelyyn, hyviä vuorovaikutustaitoja ja kehittävää työotetta.

Tehtävät edellyttävät mahdollisuutta työskennellä ajoittain myös iltaisin ja viikonloppuisin. Työ on myös liikkuvaa ja osa työskentelystä tapahtuu nuorten arkiympäristössä. Oman auton käyttömahdollisuus suotavaa, ei välttämätön.

Palvelussuhteiden ehdot määräytyvät Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti (KVTES).

Tehtävä alkaa 1.7.2021 tai sopimuksen mukaan ja siinä on koeaika. Tehtävään valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä todistus terveydentilastaan.

Tehtävään liittyvät haastattelut pyritään järjestämään 3.6.2021.

Jyväskylän kaupunki on savuton työpaikka.

Lisätietoja

http://www.jyvaskyla.fi

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Johtava sosiaalityöntekijä Minna Viitala, p. 014-266 3403 tai minna.k.viitala@jyvaskyla.fi.

Lisätietoja

Aikuissosiaalityö ja kuntouttavat palvelut

Jyväskylän kaupungissa on avoin ja keskusteleva työkulttuuri. Meitä on noin 7000 työntekijää. Peruspilareitamme ovat yhteistyökyky ja rohkeus sekä sivistys ja suvaitsevaisuus. Haluamme olla jatkuvassa liikkeessä, jalat vahvasti maassa ja katse rohkeasti maailmalla. Jyväskylä on älyn ja sydämen sivistyksen keskus. Toimimme tavoitteellisesti ja tartumme asioihin - hyväntuulisesti ja innostavasti.


Osoite: 40100 Jyväskylä
Jyväskylän kaupunki - Savuton työpaikka

Sinulle suositellut työpaikat