Psykiatrinen sairaanhoitaja - Lempäälän kunta

Psykiatrisen sairaanhoitajan toimi Lempäälän psykososiaalisten palvelujen tehtäväalueella 1.1.2021 alkaen tai sopimuksen mukaan.

Etsimme joukkoomme innostunutta, kehittämismyönteistä ja itsenäiseen sekä moniammatilliseen työryhmätyöskentelyyn pystyvää sairaanhoitajaa.

Moniammatilliseen työryhmään kuuluvat Sinun lisäksesi mm. mielenterveys- ja päihdepalvelujen ylilääkäri, kaksi psykiatrian erikoislääkäriä, psykologi, sosiaalityöntekijä, kuntoutuksenohjaaja, palveluvastaava ja kolme psykiatrista sairaanhoitajaa.

Toteutamme monipuolista avohoitoa ja psykiatristen kriisipotilaiden hoitoa. Sairaanhoitajan tehtäviin kuuluu hoitotyön toteuttaminen. Työmuotoina toimivat polikliiniset yksilökäynnit, kotikäynnit, ryhmien ohjaukset, perusterveydenhuollon konsultaatiot, verkostotyöskentely sekä ammattitaidon tuominen moniammatilliseen työryhmään.

Toimipaikkamme sijaitsee Lempäälän sosiaali- ja terveyskeskuksessa.

Kelpoisuusehtona sairaanhoitajan tutkinto, AMK (mielenterveys- ja päihdetyön suuntautumisvaihtoehto) tai psykiatrisen erikoissairaanhoitajan tutkinto. Eduksi katsotaan lisäksi kolmen vuoden työkokemus psykiatrian alalta sisältäen kokemusta myös psykiatrisessa sairaalassa työskentelystä.

Hakuprosessin alustavan aikataulun mukaan haastattelut pidetään 16.11.2020. Päätös valinnasta pyritään tekemään marraskuun 2020 loppuun mennessä. Haastattelutilanteessa tulee esittää alkuperäiset todistukset.

Tehtävässä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa.


Lisätietoja

https://www.lempaala.fi/sosiaali-ja-terveys/terveyspalvelut/mielenterveys-ja-paihdepalvelut/aikuisten-mielenterveyspalvelut/

Tutustu työnantajaan

Lisätietoja antaa Minna Salonen, puh. 0500 905 339.
Sähköpostiosoite on muotoa etunimi.sukunimi(at)lempaala.fi.
Työpaikkaa haetaan ensisijaisesti sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi

Lempäälän kunta
Osoite: Himminpolku 6, 37500 Lempäälä

Lempäälä on kasvava ja kehittyvä yli 23.000 asukkaan kunta. Uuden kuntastrategiamme visio on Kunta, joka sanoo kyllä.

Lempäälä on myönteinen keskustelukumppani, joka saattaa asiat loppuun. Olemme tavoitettavissa, puhumme avoimesti ja löydämme ratkaisut yhdessä.