Psykiatrinen sairaanhoitaja, Ohjaamo Ylivieska

Hakuaika päättyy  24.6.2024 14:30

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohteen kehittämispalvelut hakee OYS Psykiatrian Eteläisen alueen mielenterveyspalveluiden ja Ylivieskan kaupungin yhteiseen Ohjaamohankkeeseen psykiatrista sairaanhoitajaa määräaikaiseen tehtävään.

Ohjaamo on vakiintunut nuorisopalveluiden oma työmuoto. Tehtävä alkaa sopimuksen mukaan ja kestää 31.12.2025 saakka. Hankkeen toteutusaika on ajalla 1.2.2024 -31.12.2025, vahvistaminen vuodelle 2025 tehdään kuluvan vuoden joulukuussa, kun eduskunta on hyväksynyt määrärahan talousarvion. Optio vuodelle myös 2026 on olemassa. Mikäli määrärahaa ei myönnetä vuodelle 2025, päättyy tehtävä vuoden 2024 loppuun.

Tehtävän rahoitus perustuu valtionavustukseen Ohjaamoiden Kannustinmallin toteuttamiseen. Ohjaamot tarjoavat palveluita matalalla kynnyksellä. Ohjaamot yhdistävät julkisen, kolmannen ja yksityisen sektorin palveluntuottajia, nopeuttaen nuorten palveluprosesseja ja helpottaen heidän hakeutumistaan tuen piiriin.

Psykiatrisen sairaanhoitaja toimii osana aikuisten mielenterveyspalveluiden tiimiä ja Ylivieskan kaupungin Ohjaamon tiimiä. Tehtävässä toimitaan monialaisissa tiimeissä, tarjoten neuvontaa mielenterveyteen, arjenhallintaan, päihteisiin ja ihmissuhteisiin liittyvissä kysymyksissä.

Psykiatriselta sairaanhoitajalta odotetaan osaamista ja intoa työskennellä nuorten parissa, nuorisotyöllistä työotetta sekä ymmärrystä nuorten elämäntilanteista. Tehtäviin kuuluu moniammatillinen tiimityö työryhmän kanssa, hoitosuhde- ja terapeuttiset keskustelut ja verkostotyö. Työ keskittyy matalan kynnyksen työhön 15-29-vuotiaiden kanssa. Matalan kynnyksen työmenetelmiin saa Terapiat etulinjaan -toimintamallin mukaista koulutusta.

Kelpoisuusvaatimuksena on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) mukainen laillistus tai vastaava aikaisempi rekisteröinti.

Eduksi katsomme mielenterveys- ja päihdetyöhön suuntautuneet opinnot ja työkokemuksen mielenterveystyöstä.

Haastatteluun kutsuttavalta tarkistamme alkuperäiset tutkinto- ja työtodistukset.

Työnhakijan tulee olla rekisteröityneenä Valviran ylläpitämään Terhikki-rekisteriin. Lisäksi edellytämme voimassa olevaa lääkehoidon osaamista tai sen suorittamista kolmen (3) kuukauden kuluessa työsuhteen alkamisesta.

Noudatamme työsuhteessa enintään 6 kk koeaikaa. Koeaika voi olla enintään puolet palvelussuhteen kestoajasta alle 12 kk kestävissä määräaikaisissa palvelussuhteissa.

Henkilöstön rokotussuojan osalta noudatamme työn ja tartuntalain edellyttämää rokotussuojaa.


Lisätietoja

http://www.pohde.fi

Yhteystiedot

Lisätietoja antaa vastuuyksikköpäällikkö Terhi Manni, p. 044 4195324, sähköposti: terhi.manni@pohde.fi

Tehtävään haetaan sähköisellä hakulomakkeella. Hakemuksen pääset täyttämään työpaikkailmoituksen Hae työpaikkaa-linkistä.

Hae työpaikkaa

Kaikki organisaation avoimet työpaikat

Työnantaja Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue vastaa alueen julkisista sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluista 1.1.2023 alkaen. Hyvinvointialueella työskentelevät 18 500 työntekijää tarjoavat asukkaille entistä yhtenäisempiä sosiaali-, terveys- ja pelastusalan palveluita. Alan ammattilaisille tarjoamme tiiviimmän yhteistyöverkoston ja uuden tavan kehittää palveluita. Budjettimme on noin 1,7 miljardia euroa. Tutustu työnantajaan