Psykiatrinen sairaanhoitaja - Oulun kaupunki

Psykiatrinen sairaanhoitaja - Oulun kaupunki

Psykososiaalisen tuen interventioryhmässä on uudelleen haettavana PSYKIATRISEN SAIRAANHOITAJAN määräaikainen tehtävä ajalle 1.8.2019 - 31.12.2020. Tehtävää aiemmin hakeneet otetaan haussa huomioon.

Oulun kaupungin hyvinvointipalvelut ja sivistys- ja kulttuuripalvelut perustavat määräaikaisen psykososiaalisen tuen työryhmän. Työryhmään kuuluvat terveydenhoitaja, psykiatrinen sairaanhoitaja, erityisopettaja, nuorisotyöntekijä ja sosiaaliohjaaja. Työryhmä toimii lasten- ja nuorten arjen kehitysympäristöissä. Työryhmä tarjoaa välittömän kriisitilanteiden tuen lapselle/nuorelle ja vanhemmille, tarjoaa konsultaatiotukea yhteistyökumppaneille ja tekee arvion tarvittavista tukitoimista sekä psyykkisen hoidon ja sosiaalisen tuen tarpeesta. Työryhmä toimii ennaltaehkäisevästi nuorten keskuudessa reagoiden pinnalla oleviin ilmiöihin, mm. päihteet, häirintä ja kiusaaminen. Työryhmä toimii tukena kehitysympäristön toimijoille ja järjestää mm. opetus- ja kasvatustyötä täydentävää tiedotus- ja koulutustilaisuuksia lapsille, nuorille ja vanhemmille sekä tarjoaa asiantuntijakonsultaatiota kehitysympäristöjen eri toimijoille.

Kelpoisuusehtona on terveydenhuollon ammattihenkilöstöstä annetussa laissa (559/94) säädetyn laillistetun sairaanhoitajan pätevyys. Tehtävään valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) 3 §:n mukainen rikosrekisteriote.
Oulun kaupunki käyttää tehtävissä kuuden kuukauden (6) koeaikaa.

Lisäksi edellytetään kokemusta lasten ja nuorten parissa työskentelystä sekä moniammatillisesta yhteistyöstä, valmiuksia toimia erilaisissa toimintaympäristöissä, kehittämismyönteisyyttä sekä erinomaisia vuorovaikutustaitoja. Työtehtävien joustava hoitaminen edellyttää oman auton käyttömahdollisuutta.

Eduksi luetaan perehtyneisyys kriisi- ja traumatyöhön, tunne- ja vuorovaikutus- sekä aggressionhallintamenetelmiin, seksuaalineuvontaan ja lyhytterapeuttisiin interventiomenetelmiin.

Tehtävää haetaan sähköisesti osoitteessa www.ouka.fi/tyopaikat. Mikäli hakemusta ei ole mahdollista jättää sähköisesti, toimita hakemus osoitteeseen Oulun kaupungin kirjaamo, PL 71, 90015 Oulun kaupunki, käyntiosoite Kansankatu 55 A. Hakemuksessa on mainittava tehtäväkohtainen diaarinumero OUKA/3334/2019. Hakemukset on toimitettava 24.6.2019 klo 15.00 mennessä.

Lisätietoja

http://www.ouka.fi

Palvelupäällikkö Ritva Kuorilehto, p. 044 703 5903 ja palvelupäällikkö Marjo Kiviniemi, p. 044 703 6066. Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@ouka.fi

Oulun kaupunki, Hyvinvointipalvelut
Osoite: Torikatu 10 A, 90100 Oulu

Valovoimainen Oulu – rohkea, reilu, vastuullinen. Oulu on Skandinavian pohjoinen pääkaupunki, jossa yhdistyvät luova ilmapiiri ja huipputeknologia, yrittäjyys ja taitavat tekijät, modernin merikaupungin omaperäinen kulttuuri ja elävä maaseutu. Oulussa on kunnioitettava koulutustarjonta ja Euroopan nuorin väestö sekä kykyä yhdessä rohkeasti rakentaa osaamisesta kansainvälisiä menestystarinoita. Kaikki tämä sopivan suuressa ja hyvinvoivassa kaupungissa, joka tarjoaa erinomaiset eväät onnelliseen elämään. Oulun kaupunki on noin 11 000 henkilön työpaikka.

Tutustu työnantajaan