Psykiatrisk sjukskötare - Mustasaaren kunta

Samarbetsområdet för primärvården i Korsholm och Vörå söker personal:
Psykiatrisk sjukskötare (100 %) till Oravais-Vörå-Maxmo hälsovårdscentral

Vi söker en specialsjukskötare (100%) med psykiatrisk inriktning till Oravais-Vörå-Maxmo hälsovårdscentral för tillsvidare anställning fr.o.m. 1.12.2021. Kompetenskraven är sjukskötare enl. L559/94 med specialiseringsstudier i psykiatrisk vård.

Språkkrav: god förmåga att i tal och skrift använda svenska och god förmåga att i tal och nöjaktig förmåga att i skrift använda finska.
Lön enligt SH-avtalet. Prövotid 6 mån.
Vi förutsätter intyg på vaccinationsskydd enligt lagen § 48 1227/2016 om smittosamma sjukdomar samt att godtagbart hälsointyg inlämnas i början av anställningen.

Läs mer

https://www.korsholm.fi

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Tilläggsuppgifter ger förman Ann-Christin Örn, tfn 044 727 7398 eller ann-christin.orn@korsholm.fi.

Lär dig mer om oss

Korsholms kommun, Hälsovårdstjänster

Hälsovårdscentralerna inom samarbetsområdet för primärvården i Korsholm och Vörå erbjuder full service. Vi har bl.a. laboratorium, röntgen, tal-och fysio- och ergoterapi, geriatrisk poliklinik samt akut- och rehabiliteringvård . Vasa centralsjukhus kompletterar samarbetsområdets hälsovård med ett brett utbud av specialsjukvård samt samjour.


Adress: Öurvägen 25, 66800 Oravainen

Sinulle suositellut työpaikat