test

Psykolog (2), familjeteamet, södra området

Hakuaika päättyy  19.6.2023 15:00

Vi söker
två psykologer till Österbottens välfärdsområde med placering till en början vid psykosociala centret, södra området (placeringsort Malax, Närpes eller Kristinestad).

Befattningen omfattar arbete inom familjeteamet med inriktning barn och unga och deras familjer. Målet med psykologens arbete är att stödja barnets och den ungas utveckling samt föräldraskapet. Vi beaktar gärna även dina önskemål beträffande arbetsbilden. Psykologen arbetar såväl självständigt som en del av ett multiprofessionellt team (psykologer, psykiater och sjukskötare) och i nära samarbete med barnrådgivningens och/eller skolhälsovårdens personal.

Behörighetskrav:
Legitimerad psykolog.
God förmåga att i tal och skrift använda det andra inhemska språket som inte är den sökandens modersmål.

Den valda ska uppvisa ett sådant straffregisterutdrag som avses i 6 § 2 mom. i straffregisterlagen. Dessutom ska den valda enligt § 48 i lagen om smittsamma sjukdomar (1227/2016) ha ett giltigt vaccinationsskydd.

Prövotid tillämpas.

ansvarig psykolog
Eva-Stina Häggdahl
tfn 050 571 0464
eva-stina.haggdahl@ovph.fi

Kaikki organisaation avoimet työpaikat

Työnantaja

Österbottens välfärdsområde svarar för skötseln av social-, hälso- och sjukvård samt räddningstjänster i landskapet Österbotten. Tutustu työnantajaan