Skip to main content
test
Psykolog, barnskydd, Vasa - Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymä

Vi söker
en psykolog till Österbottens välfärdsområde med placering till en början vid enheten för barnskyddet i Vasa.

Behörighetskrav:
Legitimerad psykolog.
God förmåga att i tal och skrift använda det andra inhemska språket som inte är den sökandens modersmål.

Den valda ska uppvisa ett sådant straffregisterutdrag som avses i 6 § 2 mom. i straffregisterlagen.
Dessutom ska den valda enligt § 48 i lagen om smittsamma sjukdomar (1227/2016) ha ett giltigt vaccinationsskydd.

Prövotid tillämpas.

Läs mer

http://www.osterbottensvalfard.fi

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

ledande psykolog
Tero Timonen
Tel. 044 323 2314
fornamn.efternamn@ovph.fi

Lär dig mer om oss

Österbottens välfärdsområde

Samkommunen för Österbottens välfärdsområde som består av tretton kommuner i Österbotten tillhandahåller den social- och primärvård samt specialiserade sjukvård som ordnas i regionen.


Adress: Vasa, 65100 Vaasa
Samkommunen för Österbottens välfärdsområde - Panostamme perehdytykseen Introlla

Sinulle suositellut työpaikat