Psykolog, familjerådgivning, Esbo stad - Espoon kaupunki

Psykolog, familjerådgivning, Esbo stad - Espoon kaupunki

Beskrivning av jobbet: Vi söker en psykolog till Svenska familjerådgivningen i Esbo. Familjerådgivningen erbjuder hjälp för svenska och tvåspråkiga Esbofamiljer med barn under 13 år. För oss på familjerådgivningen är det viktigt att stöda föräldrarna och växelverkan i familjen samt barnets friska utveckling. Vi arbetar korttidsterapeutiskt, utgående ifrån de resurser som finns i familjen.

Vår målsättning är att i rätt tid erbjuda stöd till våra kommuninvånare och samarbetspartners. Vi gör upp målsättningar för arbetet tillsammans med våra klienter och nätverket. De flesta klienterna får under 1-5 besök den hjälp de behöver. Vår målsättning är att familjerna får den hjälp de behöver inom 15 besök. Vi samarbetar aktivt med, och ger konsultation till, de olika aktörer som erbjuder tjänster för barnfamiljer.

Vikariatet börjar enligt överenskommelse och tar slut den 31.8.2020.

Behörighetskrav:
Legitimerad psykolog.

Den som anställs skall visa utdrag ur straffregistret enligt 6 § 2 mom. i straffregisterlagen.

I uppgiften förutsätts vaccinationsskydd enligt 48 § i lagen om smittsamma sjukdomar

Dessutom förutsätter vi fullständiga kunskaper i svenska och goda kunskaper i finska, ett självständigt arbetssätt, förmåga att arbeta i team och i nätverk, samt en vilja att utveckla sitt arbete.

Vi värdesätter tidigare erfarenhet av psykosocialt arbete med barnfamiljer. Vi värdesätter specialiseringsstudier i familjerådgivningsarbete eller psykoterapiutbildning, kortare utbildningar som lämpar sig för familjerådgivningsarbetet och erfarenhet av att arbeta korttidsterapeutiskt, resurs och/eller lösningsfokuserat. Vi värdesätter även kunskaper i metoder som stöder växelverkan, arbete med mångkulturella familjer samt erfarenhet av användningen av elektroniska tjänster och sociala medier i klientarbetet.

Mer om arbetsgivaren

Ledande psykolog Kirsi Kuronen 0438247276 förnamn.j.efternamn@espoo.fi Familjerådgivare Heidi Packalen 0405221689 förnamn.efternamn@espoo.fi