Skip to main content
test
Psykolog till familje- och barnrådgivningen - Kauniaisten kaupunki

Grankulla stad söker ett vikariat för psykolog till familjerådgivningen för tiden 1.8.-31.12.2022.

Arbetet utförs vid Grankulla stads familjerådgivning (50 %) och barnrådgivning (50 %). I första hand söker vi en psykolog att sköta befattningen på heltid, men befattningen kan också skötas av två psykologer på deltid så att den ena arbetar deltid vid familjerådgivningen och den andra vid barnrådgivningen. Både familjerådgivningen och barnrådgivningen finns på Grankulla stads hälsostation och rådgivningarna har en fungerande modell för nära samarbete.

De främsta uppgifterna vid familjerådgivningen är stödsamtal och psykologiska test för barn och ungdomar under 18 år, stöd för föräldrarna och nätverksarbete.

De främsta uppgifterna vid barnrådgivningen är psykologiska test för barn under förskoleåldern, stöd för blivande föräldrar, stöd för tidig interaktion mellan föräldrar och barn samt nätverksarbete.

Möjlighet finns till individuell arbetshandledning. På familjerådgivningen finns en konsulterande barnpsykiater, som också barnrådgivningens psykolog har möjlighet att vid behov konsultera.

Krav på språkkunskap: goda muntliga och skriftliga kunskaper i båda inhemska språken.
Behörighetskrav: legitimerad psykolog.

Den som väljs till befattningen ska uppvisa ett straffregisterutdrag enligt lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn (504/2002).

Lön enligt SH-avtalet.

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

familjerådgivare Lillemor Gustafsson, tfn 050 411 6451 eller psykolog vid familjerådgivningen Anna Lena Bergroth, tfn 050 585 0524 (ti-tor kl 12-13), fornamn.efternamn@grankulla.fi

Lär dig mer om oss

Grankulla stad, social- och hälsovård, socialtjänster

Grankulla är en liten och trevlig villastad som omges av Esbo. Här är avstånden korta och många av invånarna kallar sin hemstad för en by. Samhörigheten är stark och undersökningar visar att Grankullaborna är mycket nöjda med sin boendemiljö. Grankulla har 10 000 invånare och en levande tvåspråkighet.

Grankulla stad erbjuder personalbiljettförmån samt kultur-, motions- och välmåendeförmån (ePassi) och staden kan vid behov erbjuda tjänstebostad.

Grankulla är en rökfri arbetsplats. Staden som arbetsgivare stöder jämställdhet och likabehandling.


Adress: Stationsvägen 19, 02700 Kauniainen
Grankulla stad - Savuton työpaikka

Sinulle suositellut työpaikat