test

Psykolog, vuxenteamet (södra)

Hakuaika päättyy  7.12.2022 15:00

Vi söker
en psykolog till Österbottens välfärdsområde med placering till en början vid psykosociala centret, södra området (placeringsort Malax, Närpes eller Kristinestad).

Befattningen omfattar arbete inom ett mångprofessionellt team med inriktning vuxna över 18 år. I psykologens arbetsuppgifter ingår individuella samtal, psykologiska utredningar och konsultationer. Vi beaktar gärna även dina önskemål beträffande arbetsbilden. Psykologen arbetar såväl självständigt som en del av det multiprofessionella teamet (psykologer, psykiater, socialarbetare och sjukskötare).

Du erbjuds ett intressant arbete i en varm och välkomnande miljö med kollegialt stöd och arbetshandledning.

Behörighetskrav:
Legitimerad psykolog.
God förmåga att i tal och skrift använda det andra inhemska språket som inte är den sökandens modersmål.

Den valda bör före tillträdandet av befattningen inlämna godtagbart läkarutlåtande om hälsotillstånd. Dessutom ska den valda enligt § 48 i lagen om smittsamma sjukdomar (1227/2016) ha ett giltigt vaccinationsskydd.

Prövotid tillämpas.

Ansvarig psykolog
Eva-Stina Häggdahl
tel. 050-5710464
eva-stina.haggdahl@ovph.fi

Kaikki organisaation avoimet työpaikat

Työnantaja

Tutustu työnantajaan