Psykologeja opiskeluhuoltoon Pohjois-Savon hyvinvointialueelle

Hakuaika päättyy  31.7.2024 12:00

Hei psykologi! Tule meille työkaveriksi tekemään monipuolista ja vaikuttavaa työtä lasten ja nuorten parissa. Täällä innostunut, ammattitaitoinen ja kehittämismyönteinen psykologi- ja kuraattoritiimi toivottaa tervetulleeksi juuri Sinut!

Pohjois-Savon hyvinvointialueella on parhaillaan haettavana useampia sekä vakituisia että määräaikaisia opiskeluhuollon psykologin tehtäviä. Tehtäviä on avoinna sekä esi- ja perusopetuksen että II asteen oppilaitoksissa, ja eri perhekeskusalueilla (eli Kuopion, Siilinjärven, Varkauden, Iisalmen ja Suonenjoen seuduilla). Työn aloitus sopimuksen mukaan.

Osa-aikatyö on myös mahdollista. Kerrothan hakemuksessasi, millaisesta työstä olet kiinnostunut ja missä kunnissa olet kiinnostunut työskentelemään.

Millaista työtä opiskeluhuollon psykologi tekee?
Opiskeluhuollon psykologina pääset tekemään mielenkiintoista ja palkitsevaa työtä, ja vaikuttamaan lasten ja nuorten hyvinvointiin varhaisessa vaiheessa, heidän omalla maaperällään eli kouluyhteisössä. Tehtävänäsi on tukea oppilaiden hyvinvointia ja oppimista tarjoten oppilas- ja opiskelijahuoltolain (1287/2013) mukaisia yksilöllisiä ja yhteisöllisiä opiskeluhuollon palveluja, tarkoittaen käytännössä mukavan vaihtelevia työtehtäviä aina yksilöllisistä tuki-, selvittely- ja tutkimuskäynneistä ja verkostojen kanssa tehtävästä yhteistyöstä luokkatason työskentelyyn ja opetushenkilökunnan konsultointiin. Omaa osaamistasi ja luovuuttasi pääset laaja-alaisesti hyödyntämään yhteistyössä muiden opiskeluhuollon toimijoiden ja koulun työntekijöiden kanssa.

Mitä me tarjoamme Sinulle:
Tarjoamme sinulle kilpailukykyisen palkan TVA:n mukaisesti alkaen 4 607,23 €/kk. Maksamme rekrylisän 300 €/kk ensimmäiseltä 12 kuukaudelta eteläiselle ja pohjoiselle alueelle työllistyville.

Lisäksi tarjoamme
• psykologiesihenkilön tuen
• työyhteisön, jonka tahtotilana on lisätä opiskeluhuoltoon yhdessä tekemistä ja tiimivoimaa. Vaikka työ on itsenäistä, niin
yksin ei tarvitse työtä tehdä!
• hyvän perehdytyksen, psykologikollegoiden verkoston ja mentoroinnin
• säännöllisen työnohjauksen
• mahdollisuuden suunnitella itse kalenterisi. Työajan käytössä voit hyödyntää liukumaa sekä tehdä suunnitellusti osittaista
etätyötä
• koulutusmyönteisen työyhteisön
• mahdollisuuden osa-aikatyöhön
• Hyvinvointialueen yhteiset henkilöstöedut mm. Epassi, työterveyshuollon palvelut ja TYHY-toimintaa.

Käy kurkkaamassa myös täältä https://www.kuntarekry.fi/fi/tyonantajat/pohjois-savon-hyvinvointialue/psykologit/ , mitä kaikkea Pohjois-Savo tarjoaa psykologille!

Kelpoisuusvaatimuksena psykologin tehtävään on laillistetun psykologin pätevyys (laki 559/1994). Arvostamme aiempaa kokemusta lasten ja nuorten parissa työskentelystä, itsenäistä työskentelyotetta ja yhteistyökykyä. Tilaa on myös kaikenlaisille kehitysideoille opiskeluhuollossa. Auton käyttömahdollisuus toivottavaa, mutta ei kuitenkaan kaikkien tehtävien osalta välttämätöntä.

Paikkoja voivat hakea myös vastavalmistuneet sekä opintoihin kuuluvat psykologiharjoittelut suorittaneet loppuvaiheen opiskelijat.

Muuta huoimoitavaa:
-Tehtävään valitun tulee ennen tehtävän vastaanottamista esittää nähtäväksi lain nro 504/2002 (laki lasten kanssa
työskentelevien rikostaustan selvittämisestä) mukainen rekisteriote.
-Pohjois-Savon hyvinvointialueelle vakituiseen tehtävään valitulta pyydetään satunnaisesti huumausainetodistuksen
esittämistä.
-Noudatamme tartuntatautilain 48 § säännöksiä ja suositamme kaikille asiakas-/potilastehtävissä työskenteleville
työntekijöillemme niiden mukaista rokotussuojaa.
-Tehtävän täytössä noudatetaan 6kk koeaikaa.
-Hakijoita haastatellaan jo hakuaikana ja tehtäviä täytetään sopivien hakijoiden löydyttyä.

Tervetuloa työhön Pohjois-Savon hyvinvointialueelle!


Lisätietoja

https://pshyvinvointialue.fi/toihin-meille
https://www.kuntarekry.fi/fi/tyonantajat/pohjois-savon-hyvinvointialue/psykologit/

Yhteystiedot

Opiskeluhuollon palveluesihenkilö

psykologi Tuulia Nicholls

p. 044 718 4061

tuulia.nicholls@pshyvinvointialue.fi

Opiskeluhuollon palveluesihenkilö

psykologi Hanna Järvinen

p. 044 461 0548

hanna.jarvinen@pshyvinvointilalue.fi

Hae työpaikkaa

Kaikki organisaation avoimet työpaikat

Työnantaja Pohjois-Savon hyvinvointialue tarjoaa pelastustoimen, sosiaalihuollon ja terveydenhuollon palvelut Pohjois-Savon jokaiselle asukkaalle. Kuopion yliopistollinen sairaala tarjoaa erikoissairaanhoitoa ja vastaa noin miljoonan suomalaisen vaativasta erikoissairaanhoidosta Itäisellä yhteistyöalueella. Meitä on jo lähes 13 000 hyvinvointialueen ammattilaista, tule mukaan rakentamaan huomisen hyvinvointia Pohjois-Savoon! Tutustu työnantajaan