test

Opiskeluhuoltoon on tulossa sitovat mitoitukset, mutta Lahdessa satsataan nyt psykologi- ja kuraattoripalveluiden vahvistamiseen. Saimme tähän hankerahoitusta ja nyt haemme psykologeja mukaan kehittämään opiskeluhuoltoamme. Hakijoiden omat toivomukset ja osaaminen huomioidaan työnjaossa. Meillä on nyt mahdollisuus räätälöidä tehtäväkuvaa ja työaikoja ja myös etätyömahdollisuus on meillä käytössä. Yksikössämme on jo tällä hetkellä esimerkiksi vahvaa neuropsykologista ja terapiatyön osaamista ja toimiva osaamisen jakamisen ja tiimityön kulttuuri.

Haemme Lahden kaupungin palvelukseen kahta PSYKOLOGIN sijaista ajalle 3.1.2022 - 31.5.2023.

Työkenttänä ovat joko toisen asteen tai perusopetuksen oppilaitokset. Tehtäväalue voidaan räätälöidä hakijan kiinnostuksen, toiveiden ja osaamisen perusteella. Psykologi osallistuu sekä yhteisölliseen että yksilökohtaiseen opiskeluhuoltoon. Tehtäviin kuuluu opiskelijan yksilökohtainen tuki ja ohjaus liittyen opiskeluun ja hyvinvointiin, oppimisvaikeuksien kartoitus ja osallistuminen monialaisen asiantuntijaryhmän työskentelyyn. Yhteisöllisessä työssä psykologi osallistuu oppilaitoskohtaisen opiskelijahuoltoryhmän toimintaan, antaa konsultaatiota muulle henkilöstölle ja on suunnittelemassa ja toteuttamassa oppilaitoksen hyvinvointia edistäviä menetelmiä ja malleja.

Lahden kaupungin sivistyksen palvelualueen psykologi- ja kuraattoripalveluissa työskentelee tällä hetkellä 46 psykologia ja kuraattoria.

Kelpoisuusvaatimuksena on laillistetun psykologin kelpoisuus. Tehtävän hoitaminen edellyttää kiinnostusta nuorten parissa tehtävään työhön ja monialaiseen opiskeluhuoltoon. Arvostamme työkokemusta koulumaailmasta ja monialaisesta verkostotyöstä. Myös opintojen loppuvaiheessa olevien hakemukset huomioidaan.

Merkitse hakemukseesi kelpoisuutesi ja liitä kopiot kelpoisuuden osoittavista tutkintotodistuksista sähköiseen hakemukseesi liitteeksi. Alkuperäiset todistukset katsotaan mahdollisessa haastattelussa. Koeaika on 6 kuukautta.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi lain 504/2002 edellyttämä rikostaustaote. Tehtävään valittavalta voidaan pyytää huumausainetestiä koskeva todistus.

Hakemukset Kuntarekry.fi -järjestelmän kautta viimeistään 17.12.2021 klo 15.00.

Tehtävät ovat uudelleen haettavana.

Lisätietoja

https://www.lahti.fi/kasvatus-ja-koulutus/oppilas-ja-opiskelijahuolto/psykologi-ja-kuraattoripalvelut/
http://www.lahti.fi/palvelut/tyo-ja-yrittaminen/lahti-tyonantajana

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Opiskeluhuollon palvelupäällikkö Eija Kinnunen puh. 050 539 1660, eija.kinnunen@lahti.fi

Lisätietoja

Lahden kaupunki, Sivistyksen palvelualue, Psykologi- ja kuraattoripalvelut

Lahti on sinun kaupunkisi – ja uusi työpaikkasi?

Henkilöstömme mukaan meillä saa tehdä merkityksellistä, sopivasti haastavaa työtä, johon voi itse vaikuttaa. Asiantuntijamme arvostavat myös työpaikan varmuutta, monipuolisia työtehtäviä sekä hyviä mahdollisuuksia kehittyä ja edetä uralla kaupungin sisällä. Meillä suhtaudutaan positiivisesti työelämän joustoihin, etätyöhön sekä työn ja perheen tasapainossa pitämiseen. Tunnemme työmme tavoitteet ja koemme onnistumisen iloa yhdessä.

Lahti ylitti juuri 120 000 asukkaan rajan ja hakee vahvaa kasvua uutena yliopistokaupunkina. Suomen johtavana ympäristökaupunkina Lahti tarjoaa kansainvälisesti kiinnostavan toimintaympäristön ja ratkaisuja tulevaisuuden haasteisiin. Lahdessa kaupunkielämä on aktiivista, arki sujuvaa ja monipuolinen asuinympäristö on viihtyisä. Asukkaat arvostavat kaupungin kotoisuutta ja liikkumisen helppoutta ja matkailijat ihastuvat luonnonläheiseen kaupunkikuvaan ja tapahtumatarjontaan.

Tervetuloa Lahden kaupungille 3600 ammattilaisen joukkoon huolehtimaan kaupunkilaisten sujuvasta arjesta!


Osoite: Saimaankatu 11, 15140 Lahti
Lahden kaupunki - Vastuullinen työnantaja

Sinulle suositellut työpaikat