Psykologi - Kuopion kaupunki

Psykologi - Kuopion kaupunki

Kuopion kaupungin terveydenhuollon palvelualueella nuorten mielenterveysyksikössä on haettavana psykologin määräaikainen tehtävä ajalle 1.9.2019 - 31.7.2020.

Tehtävänkuvaus: Psykologin tehtävät lasten mielenterveysyksikön moniammatillisessa tiimissä.

Kelpoisuusehtona on laillistetun psykologin pätevyys.

Tehtävän työaika: 38,25 h/vko.

Palkka: 3586,54 €/kk

Tehtävän täytössä noudatetaan neljän (4) kuukauden koeaikaa.

Valitun tulee 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaannista esittää rikosrekisteriote (lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen) sekä todistus huumausainetestistä.

Lisätietojen antajien nimet ja puhelinnumerot: Palvelupäällikkö (ma) Anneli Reinikainen 044-718 6333
Psykologi Riikka Keinänen 044-718 3656 ajalla 24.6.-19.7.

Kuopion kaupunki, 600005 Perusturva- ja terveyslautakunta, 710004 Terveydenhuollon palvelualue, 730003 Mielenterveys- ja päihdepalvelut
Osoite: Kuopio

Nuorten mielenterveysyksikkö tuottaa perusterveydenhuollon erikoissairaanhoitotasoista palvelua 13-19-vuotiaille nuorille perheineen ja verkostoineen. Moniammatillisessa tiimissä työskentelee erikoislääkäri, psykologeja ja sosiaalityöntekijöitä. Työskentely on perhe- ja verkostokeskeistä.

Tutustu työnantajaan