Psykologi - Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Lapin sairaanhoitopiirin mielenterveys- ja päihdepalveluissa on haettavana 16.10.2020 klo 15.00 mennessä


2 PSYKOLOGIN vakinaista tointa

PSYKOLOGIN määräaikaisia sijaisuuksia


Tehtävät sijaitsevat Lapin keskussairaalan psykiatrisen avohoidon tulosyksikössä Rovaniemellä. Yksikössämme tehdään moniammatillisia tutkimuksia hoito- ja kuntoutussuunnitelmien tueksi sekä annetaan psykoterapeuttisia ja psykoedukatiivisia menetelmiä hyödyntävää hoitoa mielenterveyden häiriöihin.

Psykologin työnkuvaan kuuluu kliinisten arvioiden ja tutkimusten tekemistä osana moniammatillista tiimiä. Tehtävään on mahdollista sisällyttää myös terapeuttista työtä.

Kelpoisuusvaatimuksena on terveydenhuollon henkilöstä annetun lain (559/1994) edellyttämä pätevyys.

Palvelussuhteiden ehdot määräytyvät Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) perusteella. Tehtäviin valittujen tulee esittää hyväksyttävät lääkärintodistukset ennen tehtävän hoidon aloittamista. Tehtävät alkavat sopimuksen mukaan. Tehtävissä on 4 kuukauden koeaika.

Hakemukset lähetetään sähköisen hakupalvelun kautta:
www.lshp.fi - Ammattilaisille - Meille töihin - Avoimet työpaikat tai www.kuntarekry.fi.

Lisätietoja antaa tulosyksikköjohtaja, ylilääkäri Lotta Rinkinen, 040 162 6909 ja ylilääkäri Antti Alaräisänen, 040 653 8705. Sähköpostitse lotta.rinkinen@lshp.fi ja antti.alaraisanen@lshp.fi.


Rovaniemellä 2.9.2020

Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Lisätietoja

http://www.lshp.fi

Tutustu työnantajaan

Tulosyksikköjohtaja, ylilääkäri Lotta Rinkinen, 040 162 6909 ja ylilääkäri Antti Alaräisänen, 040 653 8705. Sähköpostitse lotta.rinkinen@lshp.fi ja antti.alaraisanen@lshp.fi.

Mielenterveys- ja päihdepalvelut, psykiatrisen avohoidon tulosyksikkö
Osoite: 96100 Rovaniemi

Lapin sairaanhoitopiirin palveluksessa työskentelee noin 2000 terveydenhuollon ja muiden alojen ammattilaista ja asiantuntijaa. Rovaniemellä toimivien erikoissairaanhoidon yksiköiden lisäksi toimintaamme kuuluvat Muonion-Enontekiön perusterveydenhuolto ja maakuntaan sijoitetut ensihoidon yksiköt. Lapin sairaanhoitopiiri tarjoaa työntekijöilleen monipuolisia työtehtäviä ja lisäkoulutusmahdollisuuksia sekä mielenkiintoisen ja uudistuvan työympäristön. Keskussairaalamme on laajan päivystyksen sairaala, sopivan suuri ja ihmisen kokoinen sairaala. Lapissa kohtaat aidot ihmiset, lumoavan luonnon ja kahdeksan vuodenaikaa. Tervetuloa joukkoomme!