Psykologi - Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri

Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri Ruskiksella Helsingissä on haettavana psykologin määräaikainen virkasuhde, johon kuuluu myös työskentely Valteri Mikaelin toimipisteessä Mikkelissä. Työ on moniammatillisissa tiimeissä toimimista kuntouksen ja opetuksen piirissä. Psykologin tehtäviin kuuluu psykologisten tutkimusten tekeminen, oppilaiden ja perheiden psyykkinen tukeminen, luokkatiimien konsultointi, verkostoyhteistyö ja ennaltaehkäisevä oppilashuoltotyö. Tehtävään tulee kuulumaan tarkempi tehtävänkuvan suunnittelu lv 2020 -2022 aikana yhdessä Ruskiksen ja Mikaelin psykologitiimin kanssa.

https://www.valtiolle.fi/fi-FI/ilmoitus?id=29-233-2020

Lisätietoja

http://www.valteri.fi

Tutustu työnantajaan
  • Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri
  • TyöpaikkaMääräaikainenKokoaikatyö
  • 313184
  • 1.11.2020
  • Psykologin palkan määräytymisen perusteena on valtion palkkausjärjestelmän (VPJ) tehtävän mukainen vaativuusryhmä M15 (3302,57 euroa). Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työsuoritukseen perustuvaa palkanosaa 0-50 %.
  • 17.9.2020 - 29.9.2020 16:15
  • PsykologitTerveydenhuoltoalaHelsinkiUusimaa

Minna Rouste
rehtori
029 533 5314
minna.rouste@valteri.fi
Sirpa Oja
rehtori
029 533 2863
sirpa.oja@valteri.fi

Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri
Osoite: Tenholantie 15, 00280 Helsinki

Valtakunnallinen Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri tukee yleisen, tehostetun ja erityisen tuen tarpeessa olevien oppilaiden koulunkäyntiä ja toimintakykyä sekä heidän kanssaan työskentelevien ammattilaisten osaamista. Toimintamme perustuu moniammatilliseen yhteistyöhön, laajaan osaamiseen ja innovatiivisiin toimintatapoihin. Valterin kuusi toimipistettä vastaavat ohjauspalvelutoiminnasta. Toimipisteiden yhteydessä toimii Valteri-koulu.

Valterissa työskentelee noin 550 opetus-, sosiaali- ja terveysalan ammattilaista ja asiantuntijaa. Asiakkaitamme ovat mm. yksittäiset oppilaat, alan ammattilaiset, koulut, kunnat ja kaupungit. Toimimme Opetushallituksen alaisuudessa ja yhteistyömme on tiivistä kolmiportaisen tuen kysymyksissä. Tavoitteenamme on, että mahdollisimman moni oppilas voi opiskella oman kotikuntansa lähikoulussa.