Rovaniemen kaupungin Sivistys- ja hyvinvointipalvelujen toimialan Perhe- ja sosiaalipalveluissa

on haettavana

psykologin viransijaisuus 13.7.2021 asti
Psykologin viran tämänhetkinen sijoituspaikka on Perheneuvola.

Perheneuvola sijaitsee Perhepalvelukeskuksessa yhdessä muiden lasten- ja perhepalveluiden kanssa. Perheneuvolassa on johtava psykologi, viisi psykologia, viisi erityissosiaalityöntekijää, sosiaaliohjaaja ja toimistosihteeri. Työryhmällä on käytettävissä lastenpsykiatrian erikoislääkärin palvelut.

Psykologin viran kelpoisuusvaatimuksena on laillistetun psykologin pätevyys. Kasvatus- ja perheneuvonnan erikoistumiskoulutus tai muu vastaava koulutus, sekä työkokemus lasten ja perheiden parissa työskentelystä katsotaan eduksi.

Palkkaus on 3.782,59 €/kk, muut palvelussuhteeseen liittyvät ehdot KVTES:n mukaisia.

Viransijaisuuteen valitun on ennen sijaisuuden vastaanottamista esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämiseksi annetun lain (5004/2002) mukainen rekisteriote. Sijaisuuteen valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

Sijaisuudessa on kolmen kuukauden koeaika.

Viransijaisuuteen haetaan jättämällä hakemus Rovaniemen kaupungin sähköiseen työnhakupalveluun osoitteessa www.rovaniemi.fi/rekry. Hakuaika päättyy 29.10.2020 klo 15.00.

Jos ei ole mahdollisuutta jättää sähköistä hakemusta Rovaniemen kaupungin sähköiseen työnhakupalveluun, tulee hakemus toimittaa postitse: Rovaniemen kaupunki, kaupunginkirjaamo, Koskikatu 27, 3. kerros tai toimittaa Rovaniemen kaupungin Olkkarin Osviitan asiakaspalvelupisteeseen: Rovaniemen kaupunki, kaupunginkirjaamo, Koskikatu 25, 2. kerros. Asiakirjoja vastaanotetaan Osviitassa arkipäivisin ma - pe klo 9 - 15. Kirjekuoreen ja hakemukseen on merkittävä haettavan tehtävän nimike. Hakuaika päättyy 29.10.2020 klo 15.00.

Myöhässä tulevia hakemuksia ei voida ottaa huomioon.

Lisätietoja

http://www.rovaniemi.fi/rekry

Tutustu työnantajaan

Vs. palveluesimies Anne Seppänen, anne.seppanen(at)rovaniemi.fi puh. 040 187 9739

Perheneuvola
Osoite: Hallituskatu 7, 96100 Rovaniemi

Rovaniemen kaupungin sosiaali- ja terveysalan toimintaa ovat aikuisten palveluohjaus ja kiireellinen sosiaalityö, avovastaanotto, erityisryhmien asumispalvelut, kotiin annettavat palvelut, kuntoutus, lastensuojelu, palveluohjaus ja Ikäosaamiskeskus, perhesosiaalityö, perheneuvola, perheoikeudelliset palvelut, sairaalapalvelut, sosiaalisen kuntoutuksen ja tuen palvelut, suun terveydenhuolto, terveysneuvonta, vammaissosiaalityön palvelut sekä ympärivuorokautinen hoiva ja palveluasuminen. Sosiaali- ja terveydenhuollossa työskentelee n. 1100 ammattilaista. Toimipisteitä on kymmeniä eri puolilla Rovaniemeä. Sosiaali- ja terveyspalveluiden tehtävät ovat monipuolisia, mielenkiintoisia ja haasteellisia. Ammattitaitoinen henkilöstö on toimintamme perusta ja siksi panostamme henkilökunnan osaamiseen ja kehittämiseen. Tervetuloa joukkoomme.