Psykologi - KTO Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymä

Oletko kiinnostunut moniammatillisesta työotteesta ja haluaisitko perehtyä laajemmin kehitysvammaisuuteen psykologin työkentässä? Hae meille töihin! Etsimme Asiantuntijapalveluiden moniammatilliseen työryhmäämme viidettä psykologia työskentelemään kehitysvammaisten asiakkaidemme, heidän perheidensä ja muun yhteistyöverkostonsa kanssa. Psykologin toimenkuvaan kuuluuvat meillä mm. psykologinen arviointi, tukikeskustelut, kuntoutus- ja asumisyksiköihin annettava konsultaatio sekä toimiminen psykologian asiantuntijana moniammatillisissa työryhmissä. Työryhmätyöskentely on keskeistä mm. kuntoutussuunnitelmien laatimisessa, itsemääräämisoikeuden vahvistamis- ja rajoitustoimenpidearvioissa, tahdosta riippumattoman erityishuollon tutkimuksissa, seurannassa ja päätöksenteossa sekä erilaisissa tutkimus- ja kuntoutusjaksoissa. Asiakkaita on kaikista ikäryhmistä ja työtä tehdään niin kuntoutuskeskuksen tiloissa kuin jalkautuvasti asiakkaan omissa toimintaympäristöissä sekä etäyhteyksin mm. videopuheluiden avulla. Arvostamme kokemusta kehitysvammaisuudesta, mutta myös innokkuus oppimiseen avoimin mielin riittää. Kollegiaalista tukea meillä saat niin muilta psykologeilta kuin eri alojen terapeuteilta, ohjaajilta, sosiaalityöntekijöiltä sekä lääkäreiltä. Työnantaja tarjoaa mahdollisuuden liukuvaan työaikaan, etätyöhön sekä työn itsenäiseen suunnitteluun.

Tehtävässä edellytetään psykologin tutkintoa sekä terveydenhuollon ammattihenkilöstöstä säädettyä laillistusta. Lisäksi edellytämme tartuntatautilain 48§ mukaista rokotussuojaa sekä rikostaustaotteen esittämistä.

Lisätietoja

http://www.kto-vs.fi

Tutustu työnantajaan

Asiantuntijapalveluiden päälliikkö Marianne Möttölä, p. 040 5056137, sähköposti etunimi.sukunimi@kto-vs.fi.

KTO Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymä, Kuntoutuskeskus, Asiantuntijapalveluiden yksikkö
Osoite: Myllyojantie 2, 21520 Naskarla

Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymä KTO- kehitysvamma-alan tuki- ja osaamiskeskus on vammaisten erityisasiantuntijapalveluita tarjoava kuntayhtymä. Erityisasiantuntijapalveluina kuntayhtymä järjestää mm. tutkimusta, kuntoutusta, palvelukoti- ja avohuoltoasumista, opetusta sekä päivän aikaista toimintaa. Palveluissamme korostuvat asiakkaan oikeudet. Noudatamme valtakunnallista ohjeistusta koskien yksilöllisen tuen laatukriteerejä. Palvelujemme järjestämisen ja tuottamisen lähtökohtana ovat henkilön yksilölliset tarpeet. Tavoitteena on, että järjestetty tuki ja palvelut mahdollistavat vammaiselle henkilölle oman näköisen elämän