Skip to main content
test
Psykologi - Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri

Oppimis- ja ohjauskeskus Valterissa Ruskiksella, Helsingissä on haettavana psykologin virka.
Työ on moniammatillisissa tiimeissä toimimista kuntoutuksen ja opetuksen piirissä. Psykologin tehtäviin kuuluu psykologisten tutkimusten tekeminen, oppimisvaikeusiin liittyvät tukitoimet yksilö- ja ryhmätasolla, koulun muun henkilökunnan konsultointi, oppilaiden ja perheiden psyykkinen tukeminen, verkostoyhteistyö ja opiskeluhuoltotyö.
Psykologin työtehtäviin sisältyvät myös koulun ulkopuolelle suuntautuvat ohjauspalvelut; ohjauskäynnit, tukijaksotyö, koulutustehtävät, henkilöstön perehdyttäminen ja ohjauksellinen kuntoutus.
Ohjauspalvelutyö sisältää ajoittain matkustamista.

Säädetyt kelpoisuusvaatimukset
Tehtävä edellyttää ylempää korkeakoulututkintoa ja psykologin pätevyyttä (Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston Valviran laillistama psykologin pätevyys).

Kielitaito tulee osoittaa ensisijaisesti asetuksessa 481/2003 mainitulla tavalla (esim. valtionhallinnon kielitutkinnot, kielitaidon osoittaminen yleisillä kielitutkinnoilla tai kielitaidon osoittaminen opintojen yhteydessä).

Kieli Suullinen Kirjallinen Ymmärtäminen
Suomi Erinomainen Erinomainen Erinomainen
Ruotsi Tyydyttävä Tyydyttävä Tyydyttävä

Selvitys lasten ja nuorten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä: Valitulla on velvollisuus esittää rikosrekisterilain (770/1993) 6 § 2 momentin mukainen rikosrekisteriote, laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä (504/2002)

Hakijalta odotamme
Vastuullista, itsenäistä työotetta ja vahvaa ammatillisuutta
-Perehtyneisyyttä erityistä tukea tarvitseviin ja haastavasti käyttäytyviin lapsiin ja nuoriin
-Kykyä toimia moniammatillisesti opetus- ja ohjaushenkilöstön sekä perheiden ja sidosryhmien kanssa
-Hyviä työyhteisö- ja tiimityötaitoja sekä vuorovaikutusosaamista
-Valmiutta tukea ja kuntouttaa oppilaita, joilla on erityisiä tai laaja-alaisia oppimisvaikeuksia
-Valmiutta edistää oppilaiden psyykkistä hyvinvointia tukitapaamisten ja oppilaita tukevien ryhmien vetämisen muodossa
Lisäksi arvostamme:
-Kokemusta toimimisesta lasten ja nuorten kanssa, joilla on neurologisia sairauksia tai vammoja tai jotka oireilevat psykiatrisesti/neuropsykiatrisesti
-Aloitteellisuutta ja uutta kehittävää työotetta
-Hyviä tietoteknisiä taitoja
-Kokemusta työskentelystä monikulttuuristen lasten ja nuorten kanssa
-Kykyä tarvittaessa toimia ruotsin kielellä

Tehtävän hakemista koskevat tiedot
Hae viimeistään: 25.9.2023 klo:16.15
Hae tehtävää sähköisesti tämän linkin kautta:
https://www.valtiolle.fi/fi-FI/ilmoitus?id=29-296-2023
Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID 29-296-2023. Hakemuksia ei palauteta.

Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri, Ruskis
PL 104
00049 VALTERI

Toimipiste
Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri, Ruskis
Tenholantie 15
00280 Helsinki

Tehtävään liittyvät tiedot
Työaika: Virastotyöaika 36,15h/vko
Virka on viraston yhteinen.
Tehtävän hoidon alussa noudatamme kuuden (6) kuukauden koeaikaa.

Valterissa sinulla on hyvät mahdollisuudet kehittää osaamistasi. Tarjoamme hyvät työterveyshuoltopalvelut. Lisäksi meillä on käytössä Smartum- liikunta- ja kulttuuriseteli sekä toimipistekohtaista virkistys- ja liikuntatoimintaa.

Lisätietoja

https://www.valteri.fi/
https://www.facebook.com/valteri.fi/

Tutustu työnantajaan
  • Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri
  • KokoaikatyöTyöpaikkaVakinainen
  • 552455
  • 2.10.2023 tai sopimuksen mukaan
  • Psykologin palkan määräytymisen perusteena on valtion palkkausjärjestelmän (VPJ) tehtävän mukainen vaativuusryhmä M015 (3 574,81 €/kk). Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työsuoritukseen perustuvaa palkanosaa 0 - 50 %.
  • 8.9.2023 - 25.9.2023 16:15
  • TerveydenhuoltoalaPsykologitUusimaaHelsinkiKunta

Yhteystietomme

Mari Jokitalo-Trebs
kuntoutuspäällikkö
0295 335 338
mari.jokitalo-trebs@valteri.fi
Minna Rouste
rehtori
0295 335 314
minna.rouste@valteri.fi

Lisätietoja

Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri

Valtakunnallinen Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri tukee yleisen, tehostetun ja erityisen tuen tarpeessa olevien oppilaiden koulunkäyntiä ja toimintakykyä sekä heidän kanssaan työskentelevien ammattilaisten osaamista. Toimintamme perustuu moniammatilliseen yhteistyöhön, laajaan osaamiseen ja innovatiivisiin toimintatapoihin. Valterin ohjauspalvelut toimivat valtakunnallisesti kolmena maantieteellisen alueen kokonaisuutena. Toimipisteiden yhteydessä toimii Valteri-koulu.

Valterissa työskentelee noin 550 opetus-, sosiaali- ja terveysalan ammattilaista ja asiantuntijaa. Asiakkaitamme ovat mm. yksittäiset oppilaat, alan ammattilaiset, koulut, kunnat ja kaupungit. Toimimme Opetushallituksen alaisuudessa. Sidosryhmäyhteistyön keskiössä ovat tukea tarvitsevat oppilaat. Tavoitteenamme on, että mahdollisimman moni oppilas voi opiskella oman kotikuntansa lähikoulussa.

Ennakoi, kehitä, vahvista on Valterin sydämen asia.


Osoite: Tenholantie 15, 00280 Helsinki

Sinulle suositellut työpaikat