Psykologi, asiantuntijapalvelut - Satakunnan sairaanhoitopiiri

Sosiaalipalvelujen toimialueella asiantuntijapalveluissa on haettavana psykologin virka. Viran ensisijainen sijoituspaikka on Antinkartanon kuntoutuskeskus, erityisosaamiskeskus Ulvilassa. Erityisosaamiskeskus on erityishuollon osaamiskeskittymä, jossa työskentely perustuu moniammatillisuuteen. Asiakaskuntamme koostuu kehitysvammaisista sekä muista oppimisessa, ymmärtämisessä, kommunikoinnissa ja toiminnanohjauksessa tukea tarvitsevista henkilöistä.

Psykologin tehtäviin kuuluu moniammatillista vastaanottotyötä, kaiken ikäisten asiakkaiden psykologisten tutkimusten tekemistä ja muuta kehityksellistä arviointia, kuntoutuksen suunnittelua sekä perheiden ja lähiverkostojen ohjausta ja neuvontaa. Psykologin tehtäviin kuuluu myös moniammatillinen yhteistyö sosiaalipalveluiden omien palvelu- ja asumisyksiköiden kanssa.

Kelpoisuusvaatimuksena virkaan on laillistetun psykologin pätevyys. Eduksi luetaan asiantuntemus ja kiinnostus kuntoutukseen ja psykiatrisiin kysymyksiin sekä aiempi kokemus työskentelystä eri ikäisten asiakkaiden ja perheiden kanssa.

Palkkaus määräytyy sopimuksen mukaan sairaanhoitopiirissä tehtyyn työn vaativuuden arviointiin perustuen. Palkkaa ja työehtoja koskevat muut määräykset toteutuvat KVTES mukaisesti.

Valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä rikosrekisteriote (Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 504/2002).

Hakemukset lähetetään ensisijaisesti sähköisesti Kuntarekry - järjestelmän kautta. Alkuperäiset tutkintotodistukset tarkastetaan haastateltavilta. Ilmoitus ja hakuohjeet löytyvät kokonaisuudessaan myös osoitteessa satasairaala.fi/rekry.

Sähköiseen hakuun ja mahdollisiin ongelmatilanteisiin liittyvät tiedustelut:
Rekrytointiyksikkö, puh. 044 707 6979 tai rekrytointi@satasairaala.fi

1.3.2018 voimaan astuvan tartuntatautilain 48§ mukaan terveydenhuollon työntekijällä ja opiskelijalla on oltava joko rokotuksen tai sairastetun taudin antama suoja tuhkarokkoa ja vesirokkoa vastaan. Lisäksi edellytetään rokotuksen antamaa suojaa influenssaa vastaan ja imeväisikäisiä hoitavilta hinkuyskää vastaan.

Lisätietoja

http://www.satasairaala.fi

Tutustu työnantajaan

Riitta Niemi, palveluesimies
puh. 044 707 4033
Terhi Nyman, neuropsykologiaan erikoistuva psykologi
(keskiviikkoisin)
puh. 044 707 9427

Sosiaalipalvelujen toimialue
Osoite: Ravanintie 359, 28450 Vanha-ulvila

Satakunnan sairaanhoitopiirin Satasairaala on erikoissairaanhoidon ja sosiaalipalvelujen järjestäjä ja tuottaja. Tarjoamme viihtyisän ja toimivan työympäristön ja työyhteisön, joka antaa mahdollisuuden haastaviin työtehtäviin ja ammattitaidon ylläpitämiseen. Työllistämme noin 3 600 henkilöä. Satasairaalan toimintaa on Porissa sekä useilla muilla Satakunnan paikkakunnilla. Satakunnan sairaanhoitopiiri on savuton työpaikka.