Psykologi (lasten ja nuorten mielenterveys- ja perheneuvolapalvelut, Äänekoski)

Hakuaika päättyy  26.8.2024 15:45

Hei sinä perheneuvolatyöstä ja lasten sekä nuorten kanssa työskentelystä kiinnostunut psykologi!

Tervetuloa työskentelemään iloiseen ja innostuneeseen työyhteisöömme perheneuvolan sekä lasten ja nuorten mielenterveys- ja päihdetyön (mtp) tiimiin Äänekoskelle.

Tarjoamme sinulle mielenkiintoisen ja monipuolisen työn psykologina moniammatillisessa tiimissä sekä mahdollisuuden kehittää kokonaisvaltaisesti lasten, nuorten ja heidän perheidensä hoidollista tukea.

Nyt haemme Keski-Suomen hyvinvointialueella Äänekoskelle vakituiseen työsuhteeseen

PSYKOLOGIA

Keski-Suomen hyvinvointialueella on vahvistettu perheneuvoloiden toimintaa, sekä lasten ja nuorten mielenterveyden ja päihteettömyyden tukea ja hoitoon pääsyä perustason palveluissa. Toimintaa on kehitetty ja vaikuttavuutta haettu yhdistämällä perheneuvoloiden ja uusien nuorten mielenterveys- ja päihdetyön tiimien toimintoja moniammatillisiksi kokonaisuuksiksi.

Psykologin työtehtäviin kuuluu lasten ja perheiden kanssa työskentely kasvatus-, vuorovaikutus- ja ihmissuhdehaasteisiin sekä mielenterveyskysymyksiin liittyen. Psykologin työhön sisältyy hoidon tarpeen arviointia ja perustason tutkimusten tekemistä sekä lievien ja keskivaikeiden mielialaoireiden hoitoa ja päihteettömyyteen tukemista. Työskentelyä toteutetaan erilaisia dialogisia, ratkaisukeskeisiä ja lyhytterapeuttisia menetelmiä hyödyntäen.

Toiminta perustuu vahvasti moniammatilliseen tiimityöskentelyyn. Tehtävässäsi olet osa alueen lasten ja nuorten perustason mielenterveys- ja kasvatus- ja perheneuvontatyön moniammatillista tiimiä, joissa lähityökavereina työskentelet psykologin, sosiaalityöntekijän, psykiatristen sairaanhoitajien, toimintaterapeutin sekä lääkärin kanssa. Tiivis tiimityöskentely ja työn jatkuva kehittäminen ovat osa arkea. Tehtävänhoidon tueksi tarjoamme ryhmätyönohjausta ja työhön liittyvää koulutusta.

Työaikamuotona on liukuva työaika ja työssä on mahdollisuus osittaiseen etätyöhön. Tehtävässä työskentely saattaa ajoittain edellyttää liikkumista, joten tehtävässä toimimista helpottaa auton käyttömahdollisuus.

Kelpoisuusvaatimuksena on terveydenhuollon henkilöistä annetun lain (559/1994) edellyttämä pätevyys, laillistettu psykologi. Tehtävä edellyttää hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja. Eduksi katsotaan työkokemus lasten, nuorten ja perheiden kanssa työskentelystä. Tehtävässä tarvitaan lisäksi kykyä itsenäiseen työskentelyyn, toimimiseen työparina ja tiimissä sekä erilaisissa verkostoissa. Arvostamme kykyä reflektiiviseen työskentelyotteeseen sekä kehittämismyönteisyyttä.

Toivomme hakijoilta riittävää tietopohjaa perheneuvolatyöskentelystä, lasten ja nuorten mielenterveyden häiriöistä ja hoitomenetelmistä ja työkokemusta lasten ja nuorten kanssa tehtävästä psykologityöstä. Työtä tukevat erikoistumis- ja täydennyskoulutukset katsotaan eduksi.

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät sosiaali- ja terveydenhuollon työ- ja virkaehtosopimuksen mukaisesti (SOTE-sopimus). Työsuhteessa noudatetaan koeaikaa. Valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä nähtäväksi lain 504/2002 mukainen lasten kanssa työskentelevän rikostaustan selvittämiseksi tarpeellinen rikosrekisterin ote.

Haastattelemme hakijoita mahdollisesti jo hakuaikana. Tehtävä voidaan täyttää heti sopivan henkilön löydyttyä.

Työssä aloitus joustavasti sopimuksen mukaan kesän-syksyn 2024 aikana.

Lämpimästi tervetuloa meille töihin!


Lisätietoja

http://www.hyvaks.fi

Yhteystiedot

Ota yhteyttä, kerromme mielellämme lisää:

-

Matti Hautala, palveluvastaava (vuosilomalla 22.7.-18.8., annan lisätietoja viikolla 28-29 klo 9-15 ja viikolla 34-35 klo 14-15)

p. 040 569 1860

matti.hautala@hyvaks.fi

-

Hanna Hämäläinen, palvelupäällikkö (lisätiedot ajalla 22.7.-18.8.)

p. 040 480 6010

hanna.k.hamalainen@hyvaks.fi

Hae työpaikkaa

Kaikki organisaation avoimet työpaikat

Työnantaja Olemme Keski-Suomen suurin työnantaja ja vastaamme keskisuomalaisten sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palveluista. Meidän jokaisella, noin 12 500 ammattilaisella, on yhtä tärkeä ja merkityksellinen tehtävä ja rooli hyvinvointialueemme toiminnassa. Rohkaisemme toisiamme avoimeen, lämminhenkiseen ja turvallisen työyhteisön luomiseen ja arvostamme toistemme osaamista. Tarjoamme mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen ja monipuolisiin urapolkuihin. Avoimuus, palveleva johtaminen ja työelämän joustojen tarjoaminen elämäntilanteesi mukaan ovat hyvinvointialueemme työyhteisöjen vetovoimatekijöitä. Haluamme olla ihmislähtöisin hyvinvointialue. Lämpimästi tervetuloa työkaveriksi! Tutustu työnantajaan