Psykologi, lastenpsykiatrian poliklinikka - Satakunnan sairaanhoitopiiri

Psykologi, lastenpsykiatrian poliklinikka - Satakunnan sairaanhoitopiiri

Haettavan toimen ensisijainen sijoituspaikka on Rauman lastenpsykiatrian poliklinikka. Psykologin tehtäviin kuuluu psykologisten tutkimusten tekeminen hoitosuunnitelmien tueksi, lapsipotilaiden hoidon toteuttaminen yksilöllisesti ja perhe- ja verkostoyhteistyönä sekä kliinisen psykologian näkökulman edustaminen lastenpsykiatrisessa tiimityössä.

Rauman lastenpsykiatrian poliklinikalla työskentelee kaksi psykologia, lääkäri, sosiaalityöntekijä ja sairaanhoitaja. Muu lastenpsykiatrinen avohoito keskittyy Poriin, jossa sijaitsevat Porin lastenpsykiatrian poliklinikka, perheosasto ja päiväosasto. Monipuoliseen lastenpsykiatriseen toimintaamme kuuluu lisäksi Satasairaalassa Tiilimäellä sijaitseva vuodeosasto. Lastenpsykiatriassa työskentelee kaikkiaan seitsemän psykologia.

Kelpoisuusvaatimuksena toimeen on laillistetun psykologin pätevyys. Eduksi katsotaan kokemus työskentelystä lasten kanssa. Sen lisäksi toivomme hakijalta hyvää yhteistyökykyä, hyviä vuorovaikutustaitoja sekä kiinnostusta oman osaamisen kehittämiseen.

Valitun on ennen toimen vastaanottamista, viimeistään 30 päivän kuluessa valitsemispäätöksen tiedoksisaannista, esitettävä lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote. Palkkaus määräytyy sopimuksen mukaan perustuen sairaanhoitopiirissä tehtyyn työn vaativuuden arviointiin. Työnhakija voi esittää palkkatoivomuksensa. Palkkaa ja työehtoja koskevat muut määräykset toteutuvat KVTES mukaisesti. Valinnoissa noudatamme 4 kk koeaikaa.

1.3.2018 voimaan astuvan tartuntatautilain 48§ mukaan terveydenhuollon työntekijällä ja opiskelijalla on oltava joko rokotuksen tai sairastetun taudin antama suoja tuhkarokkoa ja vesirokkoa vastaan. Lisäksi edellytetään rokotuksen antamaa suojaa influenssaa vastaan ja imeväisikäisiä hoitavilta hinkuyskää vastaan.

Hakemukset lähetetään ensisijaisesti sähköisesti Kuntarekry-järjestelmän kautta. Ilmoituksen ja hakuohjeet löydät kokonaisuudessaan myös osoitteessa www.satasairaala.fi/rekry. Alkuperäiset tutkintotodistukset tarkastetaan haastateltavilta.

Sähköiseen hakuun liittyviä ohjeita:
Rekrytointiyksikkö puh. 044 707 6979, 044 707 6980 tai rekrytointi@satasairaala.fi

Lisätietoja

http://www.satasairaala.fi

ylilääkäri Auli Laakso-Santavirta
p. 044 707 6855 tai
johtava psykologi Sirkku Tyni
p. 044 707 4450
etunimi.sukunimi@satasairaala.fi

Psykiatrisen hoidon vastuualue
Osoite: Rauma

Satakunnan sairaanhoitopiirin Satasairaala on erikoissairaanhoidon ja sosiaalipalvelujen järjestäjä ja tuottaja. Tarjoamme viihtyisän ja toimivan työympäristön ja työyhteisön, joka antaa mahdollisuuden haastaviin työtehtäviin ja ammattitaidon ylläpitämiseen. Työllistämme noin 3 600 henkilöä. Satasairaalan toimintaa on Porissa sekä useilla muilla Satakunnan paikkakunnilla. Satakunnan sairaanhoitopiiri on savuton työpaikka.

Tutustu työnantajaan