Psykologi, lastenpsykiatrinen poliklinikka - Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä

Psykologin tehtäviin kuuluu moniammatillisen tiimin jäsenenä psykologin tutkimukset sekä tukea antavat hoitojaksot alle 14-vuotiaille. Lastenpsykiatrinen työryhmä toimii yhteistyössä perheneuvolan kanssa.

Kelpoisuusehtona on laillistetun psykologin pätevyys, tarvittaessa otamme huomioon loppuvaiheen opiskelijat.

Virkaan valittavalta edellytetään hyviä tiimityötaitoja, joustavuutta, oma-aloitteisuutta ja kehitysmyönteisyyttä.

Eduksi luetaan kokemus lasten ja perheiden kanssa työskentelystä sekä tiimityöstä.

Virkaan valitun tulee esittää kelpoisuuden osoittavat todistukset, rikostaustaote ja hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Virassa noudatetaan 4 kuukauden koeaikaa.

Tarjoamme sinulle moniammatillisen, innostuneen työyhteisön ja mahdollisuuden työskennellä kompaktin kokoisessa palveluorganisaatiossa, jossa asiakas on keskiössä ja kaikki toiminnat samassa rakennuksessa. Palkkauksesi on kilpailukykyinen. Olemme avoimia, innovatiivisia ja kehitämme palvelujamme.

Mielenterveys- ja päihdepalvelut ovat osa hyvinvointipalvelujen vastuualuetta. Vastuualueeseen kuuluvat myös perheiden tukipalvelujen ja sosiaalityön tehtäväalueet. Mielenterveys- ja päihdepalveluissa on neljän kunnan alueella toimiva aikuisten avohoito, jonka työryhmiä ovat mm. kuntoutus, ikäihmisten työryhmä, depressiohoitajat, kuntien lähipalvelut, mielenterveys- ja päihdetyö. Lisäksi avohoidossa toimii nuorisopsykiatrinen poliklinikka. Kiuruvedellä, Sonkajärvellä ja Vieremällä on omat sivutoimipisteet. Psykiatrinen ja riippuvuusosasto toimii Iisalmessa samassa sairaalarakennuksessa avopalvelujen kanssa.

Lisätietoja

kts. Ylä-Savon Sote nettisivut

Tutustu työnantajaan

Esimies Sami Karjalainen 040 178 1946, johtava psykologi Eeva-Leena Kainulainen 040 489 4802
Hakemuksen jättäminen: Täyttämällä sähköinen hakulomake Kuntarekry järjestelmässä

Psykiatrian erikoispoliklinikat
Osoite: Riistakatu 23, Iisalmi, 74120 Iisalmi

kts. http://www.ylasavonsote.fi/kuntayhtyma