Psykologi Lempäälän perheneuvolaan - Lempäälän kunta

Psykologi Lempäälän perheneuvolaan - Lempäälän kunta

Lempäälän kunnan Perhe- ja sosiaalipalvelut hakee psykologia Perheneuvolan lastentiimiin.

Lempäälän kunnan Perhekeskuspalveluissa työskentelee yhteensä 25 työntekijää matalalla kynnyksellä tarjottavien kotipalvelun, sosiaalihuoltolain mukaisen perhetyön, perhetupatoiminnan sekä kasvatus- ja perheneuvontapalvelujen tehtävissä. Perhekeskuspalveluja kehitetään LAPE-hengessä yli organisaatiorajojen.

Perheneuvolan lastentiimi palvelee lempääläisiä perheitä, joissa on alle 13-vuotiaita lapsia. Perheneuvolan lastentiimiin voi ottaa yhteyttä, jos vanhemmat ovat huolissaan lapsen kasvuun ja kehitykseen, vanhemmuuteen tai perheen vuorovaikutussuhteisiin liittyvistä asioista. Työmuotoja ovat arviointi, lapsen, nuoren ja perheen tutkimukset ja hoito, erilaiset terapiat, perhe- ja parisuhdeasioiden hoito sekä perheasiainsovittelu. Perheneuvolan työntekijät toimivat eri työryhmissä ja antavat konsultaatioapua lasten, nuorten ja perheitä koskevissa asioissa. Yhteistyötä tehdään aktiivisesti eri toimijoiden kanssa.

Psykologilla on työssä tukena perheneuvolan tiimi, johon kuuluu psykologeja, sosiaalityöntekijä ja osa-aikainen lastenpsykiatri. Tiimillä on säännöllinen työnohjaus ja esimiehen tuki. Lempäälässä toimii erillinen perheneuvolan nuorisotiimi.

Työ edellyttää lapsen psyykkiseen kasvuun ja kehitykseen liittyvää asiantuntemusta, perhekeskeistä työskentelyotetta sekä kokemusta lastensuojelun, koulujen ja varhaiskasvatuksen kanssa tehtävästä yhteistyöstä. Työssä on hyötyä esim. perheterapeutin koulutuksesta. Työ vaatii vahvaa kehittämisotetta ja uudenlaisten toimintamallien luomista yhdessä perhekeskustoimijoiden sekä lapsen ja nuoren kasvuympäristön kanssa. Arvostamme hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja sekä aktiivista ja itsenäistä työotetta

Kelpoisuusehtona on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) 5 §:n mukainen laillistus tai lupa toimia psykologin tehtävissä.

Toimeen valitun on ennen toimen vastaanottamista esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistä hoitaa toimeen kuuluvia tehtäviä ja esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote. Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 § mukaista rokotussuojaa.

Toimessa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Alustavan aikataulun mukaan tulemme haastattelemaan psykologin toimea hakeneet 15.8.2019. Haastattelutilanteessa tulee esittää alkuperäiset todistukset.

Lisätietoja antaa perhekeskuspalvelujen johtava sosiaalityöntekijä Marjo Taipale, puh 050 050 8261. Sähköpostiosoite on muotoa etunimi.sukunimi(at)lempaala.fi.
Työpaikkaa haetaan ensisijaisesti sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi.

Lempäälän kunta, Hyvinvoinnin palvelualue, Perhe- ja sosiaalipalvelut
Osoite: Himminpolku 6, 37500 Lempäälä

Lempäälä on kasvava ja kehittyvä 23.000 asukkaan kunta. Uuden kuntastrategiamme visio on Kunta, joka sanoo kyllä.
Lempäälä on myönteinen keskustelukumppani, joka saattaa asiat loppuun. Olemme tavoitettavissa, puhumme avoimesti ja löydämme ratkaisut yhdessä.

Tutustu työnantajaan