Psykologi (neuropsykiatrisen ja oppimisen tuen yksikkö, Äänekoski)

Hakuaika päättyy  17.6.2024 15:45

Tervetuloa rakentamaan omannäköistä työarkea Keski-Suomen hyvinvointialueelle!

Neuropsykiatrisen ja oppimisen tuen yksikön toiminta laajenee uudella perustettavalla tiimillä pohjoisen Keski-Suomen alueelle! Jos tahdot päästä aidosti itse vaikuttamaan työhösi ja kehittämään lasten, nuorten ja perheiden neuropsykiatrisen tukea perustasolla tiivistä verkostoyhteistyötä tehden, voisi tämä tehtävä olla sopiva juuri Sinulle!

Haemme nyt tähän moniammatilliseen pohjoisen Keski-Suomen Nepsy -tiimiimme vakituiseen työsuhteeseen

PSYKOLOGIA

Neuropsykiatrisen tuen ja kuntoutuksen (Nepsy) -tiimi palvelee 5-18-vuotiaita lapsia ja nuoria, jotka tarvitsevat neuropsykiatrisiin vaikeuksiinsa tukea, mutta eivät kuulu erikoissairaanhoidon tai vammaispalveluiden piiriin. Nepsy-tiimi tarjoaa tietoa neuropsykiatrisista haasteista ja diagnoosista asiakkaille sekä lasten ja nuorten parissa toimiville ammattilaisille sekä konsultoi asiakkaan tuen, hoidon ja kuntoutuksen kysymyksissä. Tehtävämme on tarjota palveluohjausta ja toteuttaa rajatusti nepsy-haasteiden arviointia ja tutkimuksia.

Psykologina työtehtäviisi kuuluu lasten, nuorten ja perheiden kanssa työskentely neuropsykiatristen vaikeuksien tukeen liittyen. Työhösi sisältyy hoidon tarpeen arviointia, rajatut nepsy-haasteiden arviointi ja tutkimukset sekä lasten, nuorten ja perheiden tukeminen ja tiedon lisääminen. Työssäsi toimit konsultatiivisella otteella tuoden psykologin asiantuntijuuttasi tiimille. Tehtävään voi kuulua myös ryhmien ohjaamista ja infojen pitämistä yhdessä muiden tiimin ammattilaisten kanssa. Psykologin tehtävään sisältyy myös ammattilaisille suunnattujen koulutusten suunnittelu ja toteutus sekä muu konsultointityö yhteistyössä tiimin jäsenten kanssa.

Tarjoamme sinulle mielenkiintoisen ja monipuolisen työn psykologina moniammatillisessa Nepsy-tiimissä sekä mahdollisuuden kehittää kokonaisvaltaisesti lasten, nuorten ja heidän perheidensä neuropsykiatrista tukea. Toiminta perustuu vahvasti moniammatilliseen tiimityöskentelyyn. Tiivis tiimityöskentely ja työn jatkuva kehittäminen ovat tärkeä osa arkea.

Tehtävänhoidon tueksi mahdollistetaan työhön liittyvää koulutusta. Työaikamuotona on liukuva työaika. Työpisteesi sijaitsee Äänekoskella. Yksikössämme työskentelemme koko Keski-Suomen hyvinvointialueen alueella ja uuden perustettavan tiimin työ painottuu pohjoiseen Keski-Suomeen.

Keski-Suomen hyvinvointialue tarjoaa henkilöstölleen työsuhde-etuja, kuten kulttuuri- ja liikuntaetuuden vuodelle 2024.

Kelpoisuusvaatimuksena on terveydenhuollon henkilöstä annetun lain (559/1994) edellyttämä pätevyys, laillistettu psykologi. Tehtävä edellyttää hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja sekä kykyä itsenäiseen työskentelyyn, toimimiseen työparina ja tiimissä sekä erilaisissa verkostoissa. Eduksi katsotaan työkokemus lasten, nuorten ja perheiden kanssa työskentelystä sekä työtä tukevat erikoistumis- ja täydennyskoulutukset. Toivomme hakijoilta riittävää tietopohjaa lasten ja nuorten neuropsykiatrisista vaikeuksista ja tukitoimista.

Tässä tehtävässä on mahdollista maksaa rekrytointilisää. Kysy lisää!

Työsuhteessa noudatetaan koeaikaa. Palvelussuhteen ehdot määräytyvät sosiaali- ja terveydenhuollon työ- ja virkaehtosopimuksen mukaisesti (SOTE-sopimus). Valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä nähtäväksi lain 504/2002 mukainen lasten kanssa työskentelevän rikostaustan selvittämiseksi tarpeellinen rikosrekisteriote.

Lämpimästi tervetuloa meille töihin!


Lisätietoja

http://www.hyvaks.fi

Yhteystiedot

Ota yhteyttä, annan mielelläni lisätietoja:

-

Sanna Salo, palveluvastaava

p. 040 4846 131

sanna.salo@hyvaks.fi

Hae työpaikkaa

Kaikki organisaation avoimet työpaikat

Työnantaja Olemme Keski-Suomen suurin työnantaja ja vastaamme keskisuomalaisten sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palveluista. Meidän jokaisella, noin 12 000 ammattilaisella, on yhtä tärkeä ja merkityksellinen tehtävä ja rooli hyvinvointialueemme toiminnassa. Rohkaisemme toisiamme avoimeen, lämminhenkiseen ja turvallisen työyhteisön luomiseen ja arvostamme toistemme osaamista. Tarjoamme mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen ja monipuolisiin urapolkuihin. Avoimuus, palveleva johtaminen ja työelämän joustojen tarjoaminen elämäntilanteesi mukaan ovat hyvinvointialueemme työyhteisöjen vetovoimatekijöitä. Haluamme olla ihmislähtöisin hyvinvointialue. Lämpimästi tervetuloa työkaveriksi! Tutustu työnantajaan