Psykologi - Oulun kaupunki

Oulun kaupungin hyvinvointipalveluissa, Tuiran hyvinvointikeskuksessa, on haettavana kasvatus- ja perheneuvonnan PSYKOLOGIN vakituinen tehtävä. Tehtävä sijoittuu lasten, nuorten ja perheiden palveluihin.

Tuiran hyvinvointikeskuksen toiminnan tavoitteena on tuottaa asiakaslähtöiset, alueen palvelutarvetta vastaavat ja vaikuttavat palvelut. Tuiran kasvatus- ja perheneuvonnan tiimissä toimii psykologien lisäksi sosiaalityöntekijöitä, psykiatrinen sairaanhoitaja ja perheterapeutti sekä perheasioiden sovittelijat.

Perheneuvonnan psykologi toimii kasvatus- ja perheneuvonnan asiantuntijana sekä tekee tiivistä yhteistyötä muiden lapsiperheiden palveluiden kanssa. Hän selvittää ja arvioi lasten oppimiseen, tunne-elämään ja sosiaalisiin suhteisiin liittyviä ongelmia tarvittaessa psykologisin tutkimuksin ja suunnittelee kuntoutusta. Lisäksi hän tukee vanhempia lasten kasvatusasioissa ja auttaa perheitä löytämään ratkaisuja erilaisissa perhe-elämän ja parisuhteen ristiriita- ja ongelmatilanteissa, kriiseissä ja menetyksissä. Psykologi voi myös auttaa perheitä, lapsia ja nuoria yksilö-, pari-, perhe- ja ryhmäterapeuttisin menetelmin.

Kelpoisuusvaatimuksena on laillistetun psykologin pätevyys. Lisäksi edellytetään kykyä itsenäiseen työskentelyyn. Eduksi luetaan hyvät vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot sekä moniammatillinen työote laajassa palveluverkostossa. Arvostamme myös myönteistä asennetta kehittämiseen. Kokemus lasten ja nuorten psykologisista tutkimuksista sekä ryhmien vetämisestä katsotaan eduksi.

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n edellyttämää rokotussuojaa. Työntekijällä on oltava joko rokotuksen tai sairastetun taudin antama suoja tuhkarokkoa ja vesirokkoa vastaan. Lisäksi edellytetään rokotuksen antama suoja influenssaa vastaan ja imeväisikäisiä hoitavilla hinkuyskää vastaan.

Tehtävään valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) 3 §:n mukainen rikosrekisteriote valinnan suorittaneelle viranhaltijalle.

Tehtävän palkkaus KVTES:n ja työn vaativuuden arvioinnin mukaan alkaen 3763 €/kk. Oulun kaupunki käyttää vakinaisissa tehtävissä kuuden (6) kuukauden koeaikaa.

Tehtävää haetaan ensisijaisesti sähköisellä hakulomakkeella. Mikäli hakemusta ei ole mahdollista jättää sähköisesti, toimitetaan hakemus osoitteeseen Oulun kaupungin kirjaamo, PL 71, 90015 Oulun kaupunki, käyntiosoite Kansankatu 55 A. Hakemuksessa on mainittava tehtäväkohtainen diaarinumero OUKA/10556/2020. Hakemukset on toimitettava 23.10.2020 klo 15.00 mennessä.

Lisätietoja

http://www.ouka.fi

Tutustu työnantajaan

Lisätietoja antaa palveluesimies Eija Viitala, p. 040 621 4196 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@ouka.fi.

Oulun kaupunki, Hyvinvointipalvelut, Tuiran hyvinvointikeskus, Lasten, nuorten ja perheiden palvelut
Osoite: Kangastie 16, 90500 Oulu

Valovoimainen Oulu – rohkea, reilu, vastuullinen. Oulu on Skandinavian pohjoinen pääkaupunki, jossa yhdistyvät luova ilmapiiri ja huipputeknologia, yrittäjyys ja taitavat tekijät, modernin merikaupungin omaperäinen kulttuuri ja elävä maaseutu. Oulussa on kunnioitettava koulutustarjonta ja Euroopan nuorin väestö sekä kykyä yhdessä rohkeasti rakentaa osaamisesta kansainvälisiä menestystarinoita. Kaikki tämä sopivan suuressa ja hyvinvoivassa kaupungissa, joka tarjoaa erinomaiset eväät onnelliseen elämään. Oulun kaupunki on noin 11 000 henkilön työpaikka.