Psykologi, perheneuvola / Psykolog, familjerådgivning (Sipoo/Sibbo)

Hakuaika päättyy  12.8.2024 15:00

Itä-Uudenmaan hyvinvointialue hakee PSYKOLOGIA vakituiseen virkaan 1.9.2024 alkaen tai sopimuksen mukaan. Virkasuhteen alussa tehtävä sijoittuu Itä-Uudenmaan perheneuvolaan, Sipoon toimipisteeseen.

Perheneuvola tarjoaa ohjausta ja neuvontaa sekä erilaisia tutkimuksia ja tukea-antavia terapioita. Psykologin työ on vaativaa ja mielenkiintoista asiantuntijatyötä. Työskentely voi sisältää yksilö-, pari- ja perhetapaamisia sekä verkostotyöskentelyä. Työnkuvaa on mahdollista rakentaa omien mielenkiinnon kohteiden sekä osaamisalueiden mukaan. Työnkuvaan on mahdollista sisältyä varhaista vuorovaikutusta tukevaa työtä raskaana olevien ja vauvaperheiden kanssa. Itä-Uudenmaan perheneuvola toimii Sipoon, Loviisan ja Porvoon toimipisteissä.

Itä-Uudenmaan perheneuvolassa työskentelee psykologeja, sosiaalityöntekijöitä, psykiatrinen sairaanhoitaja ja konsultoiva lastenpsykiatri. Esihenkilö on koulutukseltaan sekä psykologi että psykoterapeutti. Työntekijöillä on säännöllinen työnohjaus ja psykologin työtehtäviin on mahdollista saada mentorointia myös työryhmän sisältä. Sipoossa psykologin työparina toimii kokenut sosiaalityöntekijä/perheterapeutti. Kaikkien toimipisteiden psykologeilla on säännöllisesti yhteisiä tapaamisia, joissa jaetaan psykologin työhän liittyviä ammatillisia asioita.

Kelpoisuusvaatimuksena on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/94) mukainen psykologin pätevyys sekä Valviran ammattihenkilölaillistus. Edellytämme yhden kotimaisen kielen hyvää suullista ja kirjallista taitoa. Toisen kotimaisen kielen taito, muu erityisosaaminen ja kokemus perheneuvolatyöstä katsotaan eduksi. Pitkää työkokemusta tärkeämpää on kuitenkin innokkuus oppia ja tehtävään voidaan valita myös tuore psykologi.

Kelpoisuusehdot täyttävien hakijoiden puuttuessa virka voidaan täyttää määräaikaisesti valmistumisvaiheessa olevalla psykologilla.

Palvelussuhteen ehdot ja palkkaus määräytyvät yleisen SOTE-sopimuksen mukaan. Työaika on 37,75 h ja tehtäväkohtainen palkka on 4124,07 euroa. Virassa edellytetään tartuntatautilain 48 §:n edellyttämää rokotussuojaa. Ennen valinnan vahvistamista tulee valitun esittää lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote sekä hyväksyttävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa työhön kuuluvia tehtäviä kuukauden kuluessa virkasuhteen aloittamisesta. Koeaika on 6 kuukautta.

Lähetä hakemuksesi 12.8. klo 15.00 mennessä alla olevan linkin kautta.

Lisätietoja antaa perheneuvolan esihenkilö, psykologi Netta Berglöf-Haverinen puh 040 801 3973, netta.berglof-haverinen@itauusimaa.fi (tavoitettavissa 8.7.-10.7. sekä 5.8.-9.8.)

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueeseen kuuluu seitsemän kuntaa: Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Myrskylä, Porvoo, Pukkila ja Sipoo. Meillä työskentelee 2600 eri alojen ammattilaista ja tehtävänimikkeitä on yli 200. Löydät todennäköisesti itsellesi sopivan työpaikan, mihin ikinä omat ammatilliset intressisi ja tulevaisuuden suunnitelmasi sinua ohjaavatkaan. Tarjoamme myös mahdollisuuden kaksikieliseen työympäristöön, jossa toisen kotimaisen kielen hallinta on rikkaus ja mahdollisuus, mutta ei ehdoton vaatimus.

--------------------------------

Östra Nylands välfärdsområde söker en PSYKOLOG till ett ordinarie tjänsteförhållande med början 1.9.2024 eller enligt överenskommelse. I början av tjänsteförhållande förläggs uppgiften till Östra Nylands familjerådgivning, verksamhetsstället i Sibbo.

Familjerådgivningen ger handledning och rådgivning samt utför olika undersökningar och erbjuder terapi. Psykologens arbete är krävande och intressant sakkunnigarbete. Arbetet kan omfatta individuella möten, par- och familjemöten samt nätverksarbete. Det är möjligt att påverka innehållet i arbetet utifrån de egna intressena och kompetensområdena. Tjänsten kan innefatta arbete som stöder den tidiga växelverkan mellan föräldrarna och barnet, med familjerna och de gravida kvinnorna. Verksamhetsställena för Östra Nylands familjerådgivning finns i Sibbo, Lovisa och Borgå.

I Östra Nylands familjerådgivning arbetar psykologer, socialarbetare, en psykiatrisk sjukskötare och en konsultativ barnpsykiater. Chefen är både psykolog och psykoterapeut. De anställda har regelbunden arbetshandledning, och det är möjligt att få mentorskap för psykologens arbetsuppgifter också inom arbetsgruppen. I Sibbo är psykologens arbetspartner en erfaren socialarbetare/familjeterapeut. Psykologerna från alla verksamhetsställen har regelbundna gemensamma möten där man delar med sig av yrkesfrågor som hänför sig till arbetet som psykolog.

Behörighetsvillkor är behörighet som psykolog enligt lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (559/1994) samt legitimation som yrkesutbildad person beviljad av Valvira. Vi förutsätter goda muntliga och skriftliga kunskaper i det ena inhemska språket. Kunskaper i det andra inhemska språket, övrig specialkompetens och erfarenhet av arbete inom familjerådgivning anses meriterande. För oss är det dock viktigare att du är ivrig att lära dig än att du har lång arbetserfarenhet, och för uppgiften kan vi också välja en psykolog som är ny i branschen.

Om det inte finns sökande som uppfyller behörighetsvillkoren kan tjänsten tillsättas tillfälligt med en person som snart avlägger sin examen.

Anställningsvillkoren och lönen följer det allmänna SH-avtalet. Arbetstiden är 37,75 h och den uppgiftsrelaterade lönen är 4124,07 euro. I tjänsten krävs det vaccinationsskydd som avses i 48 § i lagen om smittsamma sjukdomar. Innan valet fastställs bör den som väljs visa upp ett straffregisterutdrag enligt lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn (504/2002) och inom en månad från att tjänsteförhållandet inleddes, uppvisa en godtagbar bedömning från företagshälsovården om sina förutsättningar att sköta arbetsuppgifterna. Prövotiden är 6 månader.

Skicka din ansökan senast 12.8.2024 kl. 15.00 via länken nedan.

Ytterligare information ger chefen för familjerådgivningen, psykolog Netta Berglöf-Haverinen, tfn 040 801 3973, netta.berglof-haverinen@itauusimaa.fi (kan kontaktas 8.7-10.7 samt 5.8-9.8)

Östra Nylands välfärdsområde omfattar sju kommuner: Askola, Borgå, Lappträsk, Lovisa, Mörskom, Pukkila och Sibbo. Hos oss jobbar 2600 proffs från olika branscher, och antalet uppgiftsbeteckningar är över 200. Sannolikt hittar du en arbetsplats som passar dig oavsett vart dina professionella intressen och framtidsplaner leder dig. Vi erbjuder också en möjlighet att verka i en tvåspråkig arbetsmiljö där det är en rikedom och möjlighet att behärska det andra inhemska språket men där det inte är ett ovillkorligt krav.

Yhteystiedot

perheneuvolan esihenkilö, psykologi Netta Berglöf-Haverinen puh 040 801 3973, netta.berglof-haverinen@itauusimaa.fi (tavoitettavissa 8.7.-10.7. sekä 5.8.-9.8.)

Hae työpaikkaa

Kaikki organisaation avoimet työpaikat

Työnantaja Itä-Uudenmaan hyvinvointialue tuottaa ja järjestää julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen palvelut alueellaan, johon kuuluu seitsemän kuntaa: Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Myrskylä, Porvoo, Pukkila ja Sipoo. Tutustu työnantajaan