Psykologi perheneuvolaan - Kirkkonummen kunta

Psykologi perheneuvolaan - Kirkkonummen kunta

Haemme perheneuvolaan vakituiseen toimeen psykologia 2.1.2020 alkaen. Psykologin työtehtäviä ovat lapsi- ja aikuisasiakkaiden tapaaminen, arviointi ja tutkiminen, asiakkaiden ja perheiden tukeminen sekä avioliittolain mukainen perheasioiden sovittelu. Lisäksi verkostomainen yhteistyö muiden lasten ja perheiden kanssa toimivien asiantuntijoiden kanssa on toiminnassa keskeistä. Työ tapahtuu osin parityönä ja osin yksin suoritettavana työnä. Asiakkaita tavataan sekä perheneuvolan tiloissa että muualla (esim. asiakkaiden kotona, muiden asiakkaiden kanssa toimivien tahojen tiloissa). Perheneuvolan toimintaote on interventiivinen ja asiakkuudet ovat pääsääntöisesti lyhytkestoisia.

Perheneuvola kuuluu Kirkkonummen kunnan perusturvapalvelujen mielenterveyspalveluihin. Perheneuvolassa on neljä psykologia ja neljä perheneuvojaa. Kaksi-neljä päivää kuukaudessa perheneuvolan käytettävissä lisäksi on lastenpsykiatrin palvelut.

Psykologilta odotetaan tavoitteellisen, kehittävän ja joustavan työotteen sekä kehittyneiden työyhteisötaitojen ja yhteistyökykyisyyden lisäksi kokemusta lasten ja heidän perheidensä ja verkostojensa kanssa työskentelystä. Valmius ja kyky palvella asiakkaita ruotsiksi katsotaan merkittäväksi lisämeriitiksi. Jalkautuminen on osa tehtävänkuvaa, joten oman auton käyttömahdollisuus on toivottavaa.

Kelpoisuusehto: psykologi (Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 559/ 1994). Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 § mukaista rokotussuojaa.

Valitun on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain (1993/770) 6 §:n 2 mom. tarkoitettu rikosrekisteriote ennen työsopimuksen allekirjoittamista (Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 2002/504).

Tehtävässä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Lisätietoja

http://www.kirkkonummi.fi

Tutustu työnantajaan

Lisätietoja antaa mielenterveyspalvelujen johtaja Peter Grönroos puh. 040 1269 628.
Hakemukset liitteineen lähetetään viimeistään 30.9.2019 klo 12.00 kuntarekryn sähköisellä hakulomakkeella.

Kirkkonummen kunta, PERUSTURVAPALVELUJEN TOIMIALA, Toimintakyvyn tukipalvelut, Psykososiaaliset palvelut, Perheneuvola
Osoite: ., 02400 Kirkkonummi

Kirkkonummi on kaksikielinen, kasvava ja uudistuva noin 40 000 asukkaan kunta Helsingin seudulla hyvien liikenneyhteyksien varrella ja kuuluu HSL- joukkoliikenteen piiriin. Kunnassa työskentelee noin 2 300 eri alojen ammattilaista. Kirkkonummen kunta on savuton työpaikka.