Psykologi - Porin kaupunki

Psykologi - Porin kaupunki

Haemme psykologia psykososiaalisten palvelujen Aikuisten vastaanottoon. Aikuisten vastaanoton moniammatillinen toiminta vastaa yli 22-vuotiaiden lyhytaikaisen hoidon ja tuen tarpeisiin mm. elämän kriisi- tai muissa ongelmatilanteissa, ihmissuhdeongelmissa sekä mielenterveyttä tai päihteiden käyttöä koskevissa vaikeuksissa. Sen tavoitteena on tukea asiakkaiden toimintakyvyn kohentumista sekä lisätä asiakkaiden valmiuksia itse ratkaista ongelmiaan. Vastaanoton työmuodot ovat yksilö- ja työparivastaanotto, sekä ryhmämuotoinen toiminta. Aikuisten vastaanotolla työskentelee moniammatillinen työryhmä (psykiatrisia sairaanhoitajia, psykologeja ja sosiaaliohjaajia).

Psykologin tehtäviin kuuluu mm. psykologiset arviot ja tutkimukset, lyhytkestoiset hoitointerventiot, moniammatillinen yhteistyö ja konsultointi. Työ edellyttää kykyä sekä itsenäiseen työskentelyyn että yhteistyötaitoja työskennellä oman työyhteisön ja ulkopuolisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Olemme kehittämässä psykologien työnkuvaa sisältämään mm. osallistumista työ- ja toimintakyvyn arviointiin, asumisen arviointiin, konsultointiin, työparityöhön yms. myös muissa psykososiaalisten palveluiden yksiköissä

Edellytämme kokemusta mielenterveys- ja päihdetyöstä, hyviä vuorovaikutustaitoja, kykyä itsenäiseen työhön ja moniammatilliseen yhteistyöhön psykososiaalisten palveluiden omien työryhmien ja yhteistyötahojen kanssa. Tarjoamme haasteellisen ja kiinnostavan tehtävän, jossa on mahdollisuus kehittää työtään ja osaamistaan. Arvostamme innostuneisuutta ja kiinnostusta mielenterveys- ja päihdetyön palvelujen kehittämiseen. Toimen ensimmäinen sijoituspaikka on Aikuisten vastaanotto. Tehtävään oleellisesti kuuluu jalkautuminen perusturvan muihin toimipisteisiin.

Kelpoisuusvaatimuksena tehtävään on laillistetut psykologin pätevyys. Valitun on toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä tarvittaessa esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6 §:n 2 mom. tarkoitettu rikosrekisteriote 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksi saamisesta. Lisäksi tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n edellyttämää rokotussuojaa. Tehtävässä noudatetaan 6 kk:n koeaikaa.

Työaika on 38,25 h/vko.

Vaaditut todistukset: kelpoisuuden osoittavat todistukset.

Täytä sähköinen hakemus josta muodostuu CV. Skannaa tutkintotodistuksesi sähköisen hakemuksen liitteeksi tai toimita ne osoitteella Porin kaupungin henkilöstöpalvelut/rekrytointiyksikkö, PL 47 (Valtakatu 15), 28100 Pori.
Jos mahdollisuutta sähköisen hakemuksen tekemiseen ei ole, voit lähettää paperisen hakemuksen edellä mainittuun osoitteeseen.
Itse tehtyä CV:tä tai työtodistuksia ei tarvitse liittää.

Sähköiseen hakuun liittyviä ohjeita: p. 044 701 9989 ja p. 044 701 3421.

Mari Sanila, psykososiaalisten avopalvelujen esimies, puh. 044 701 6235
Matti Järvinen, psykososiaalisten palveluiden päällikkö, puh. 044 701 6561

Porin Perusturva, Terveys- ja sairaalapalvelut, Psykososiaaliset avopalvelut, Psykosos. Aikuisten vastaanotto
Osoite: 28100 Pori

Psykososiaaliset palvelut on perusturvan terveys- ja hyvinvointipalveluihin sisältyvä vastuualue. Psykososiaalisiin palveluihin kuuluvat avomielenterveystyö, päihdepalvelut sekä päihde- ja mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut. Hallinnollisesti vastuualue on jaettu laitospalveluihin, asumispalveluihin sekä avopalveluihin.
Porin kaupunki on savuton työpaikka.

Tutustu työnantajaan