Skip to main content
test
Psykologi - Sosiaali- ja terveystoimiala

Psykologi on osa lastensuojelun perhehoidon palveluiden henkilöstöä, johon kuuluu neljä psykologia, kuusi sosiaalityöntekijää ja kaksi johtavaa ohjaajaa sekä seitsemäntoista sosiaaliohjaajaa. Esihenkilönä toimii johtava sosiaalityöntekijä.

Psykologina toimit oman alasi ja erityisesti lapsen kehityksen ja kiintymyssuhteiden arvioinnin asiantuntijana. Osallistut lapsen tarpeita vastaavan sijaisperheen osoittamiseen, perhehoidossa olevan lapsen hyvinvoinnin selvittämiseen, lapsen vanhempien ja sijaisvanhempien vanhemmuustaitojen arviointiin sekä sijaisperheiden valmennukseen ja tukemiseen yhteistyössä sijaisvanhempia tukevien vastuutyöntekijöiden ja lapsen asioista vastaavien sosiaalityöntekijöiden kanssa. Lisäksi osallistut perhehoidon aktiiviseen kehittämistoimintaan ja oman alasi tiedon tuomiseen henkilökunnalle.

Monipuolisissa tehtävissä voit käyttää kaikkea osaamistasi sekä kasvaa ja kehittyä ammattilaisena. Pääset myös kehittämään työtäsi yhdessä muiden psykologien kanssa. Psykologina teet työsi itsenäisesti, mutta sinulla on tarvittaessa käytettävissäsi kollegoiden ja esihenkilön tuki. Lisäksi työn tukena on kuukausittainen ryhmätyönohjaus, hyvät kouluttautumismahdollisuudet ja ammattitaitoinen työyhteisö. Sijoituksen sosiaalityössä psykologeilla on käytössään omat työhuoneet.

Tarjoamme sinulle henkilöstöetuja, ja autamme tarvittaessa työsuhdeasunnon saamisessa. Sijoituksen sosiaalityössä toimii oma aktiivinen virkistyskerho. Voit tutustua Helsingin kaupungin tarjoamiin henkilöstöetuihin tarkemmin osoitteessa helsinkirekry.fi.

Pyrimme perhehoidon palveluissa kunnianhimoisesti ylläpitämään Helsingin omaa laadukasta sijaisperhetoimintaa helsinkiläisten lasten parhaaksi. Olemme ylpeitä ja innostuneita työstämme. Tervetuloa osaavaan joukkoomme!


Kelpoisuusehto:

Psykologian maisteri (ylempi korkeakoulututkinto) ja laillistus Suomessa.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Ennen valintapäätöstä hakijan on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa työhön kuuluvia tehtäviä.

Tehtävässä edellytetään rikostaustaotteen esittämistä (laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 504/2002).

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa.


Lisäksi edellytämme:

Hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja, valmiutta kirjallisten lausuntojen ja yhteenvetojen tekemiseen sekä halua tehdä ja kehittää työtä yhdessä perhehoidon palveluiden henkilökunnan ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa.

Luemme eduksi:

Kokemuksen psykologin työstä sekä lasten ja heidän vanhempiensa kanssa työskentelystä, osaamisen ja lisäkoulutuksen vanhemmuuden ja kiintymyssuhteiden arvioimisessa ja tukemisessa sekä kokemuksen ryhmien kanssa työskentelystä ja koulutuksesta.

Lisätietoja

https://www.hel.fi/fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/toihin-meille

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Johtava sosiaalityöntekijä Alli Uusijärvi, alli.uusijarvi@hel.fi, puh. 040 620 4365

Lisätietoja

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala, Perhe- ja sosiaalipalvelut, Perhehoidon palvelut

Stadin sote on Suomen suurin ja alan johtava toimija ja uudistaja. Rakennamme yhdessä sote-palveluja, jotka kansalaiset haluavat valita jatkossakin. Palvelujemme saatavuus ja asiakaskokemus, vaikuttavuus, tuottavuus sekä henkilöstökokemus paranevat vauhdilla. Kiinnitämme erityistä huomiota kaikkein haavoittuvimpien ihmisryhmien tarpeisiin ja palveluihin.


Osoite: Kumpulantie 13, 00520 Helsinki

Sinulle suositellut työpaikat