Psykologin sijaisuus varhaiskasvatuksessa - Kirkkonummen kunta

Psykologin sijaisuus varhaiskasvatuksessa - Kirkkonummen kunta

Kirkkonummen varhaiskasvatuksessa on haettavana varhaiskasvatuksen psykologin viransijaisuus ajalle 1.8.2019 - 19.5.2020. Psykologin tämän hetkisenä vastuualueena on keskustan alue.

Psykologi toimii varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa lapsen psyykkisen ja sosiaalisen kehityksen ja kasvatuksen asiantuntijana. Psykologin keskeisenä tehtävänä on lapsen hyvinvoinnin edistäminen, ongelmien ennaltaehkäisy sekä varhainen puuttuminen. Lisäksi psykologi vastaa esiopetuksen osalta oppilas- ja opiskelijahuollon § 7 mukaisista psykologipalveluista.

Psykologi toimii varhaiskasvatuksessa kasvun, kehityksen ja oppimisen tuen tulosyksikössä, johon kuuluvat varhaiskasvatuksen psykologit, esiopetuksen kuraattori, konsultoiva S2-varhaiskasvatuksen opettaja sekä laaja-alaiset varhaiskasvatuksen erityisopettajat.

Tarjoamme sinulle:
- Monipuolisen tehtävän, jossa sinulla on mahdollisuus tehdä työtä omalla persoonalla ja vaikuttaa varhaiskasvatuksen toimintaan
- Ketterän, joustavan ja jatkuvasti kehittyvän toimintakulttuurin
- Hyvän työyhteisön ja osaavat kollegat koulupsykologeista ja heidän esimiehestään
- Kattavat koulutusmahdollisuudet oman osaamisesi kehittämiseen
- Työterveyshuollon palvelut
- Edullisen ja monipuolisen työpaikkaruokailun

Odotamme sinulta:
- Aktiivista työskentelyotetta sekä joustavuutta toimia muuttuvissa arjen tilanteissa.
- Vahvoja yhteistyötaitoja lasten, perheiden ja kasvatushenkilöstön hyvinvoinnin tueksi.
- Halua toimia yhteisöllisesti ja rakentavasti.
- Halu kehittää kunnan varhaiskasvatuksen psykologien työtä ja prosesseja
- Halua kehittää omaa ammattitaitoasi

Kelpoisuusehtona virkaan on laillistetun psykologin pätevyys (559/94). Palkkaus määräytyy KVTES:n ja työn vaativuuden mukaan ollen tällä hetkellä 3565,29€/kk.

Virkaan valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärinlausunto tai Kirkkonummen kunnan työterveyshuollon antama lausunto terveydentilastaan sekä rikosrekisteriote 30 päivän kuluessa valitsemispäätöksen tiedoksisaannista (laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 504/2002).

Haastattelu pidetään torstaina 8.5.2019 klo 14.00

Hakemukset liitteineen toimitetaan 30.4.2019 klo 12.00 mennessä ensisijaisesti sähköisesti os.
www.kuntarekry.fi

Lisätietoja

http://www.kirkkonummi.fi

Varhaiskasvatuksen psykologi Emma Toppari-Kallio p. 040 1269 740
Erityispäivähoidon koordinaattori Marjatta Reiman, 050 577 4991
sp. etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi

Kirkkonummen kunta, SIVISTYS- JA VAPAA-AIKAPALVELUJEN TOIMIALA, Päivähoito, Suomenkieliset varhaiskasvatuspalvelut, Kasvun, kehityksen ja oppimisen tuki
Osoite: ., Kirkkonummi

Kirkkonummi on kaksikielinen, kasvava ja uudistuva noin 40 000 asukkaan kunta Helsingin seudulla hyvien liikenneyhteyksien varrella ja kuuluu HSL- joukkoliikenteen piiriin. Kunnassa työskentelee noin 2 300 eri alojen ammattilaista. Kirkkonummen kunta on savuton työpaikka.

Tutustu työnantajaan